Asocjacje w roztworach co to jest
Co to jest Asocjacje w roztworach (wodnych). Wyjaśnienie wodnych) Połączenia (grupowania.

Czy przydatne?

Co to jest Asocjacje w roztworach (wodnych)

Asocjacje w roztworach (wodnych)
Połączenia (grupowania) cząsteczek wody w paro- albo wielocząsteczkowe polimery (→ polimeryzacja (cząsteczek wody)). A.wr. mogą także obejmować polimeryzację substancji występujących w roztworze (ryc. 4).[AM]Ryc. 4. Najprostsze asocjacje cząsteczek wody.

Czym jest Asocjacje w roztworach znaczenie w Słownik definicje A