Azot albuminowy; azot co to jest
Co to jest Azot albuminowy; azot białkowy. Wyjaśnienie białkowy Jeden z oznaczanych laboratoryjnie.

Czy przydatne?

Co to jest Azot albuminowy; azot białkowy

Definicja AZOT ALBUMINOWY; AZOT BIAŁKOWY: Azot albuminowy; azot białkowy
Jeden z oznaczanych laboratoryjnie wyznaczników zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu. A.a. obejmuje część (zazwyczaj ok. połowy) → azotu organicznego występującego w wodach podziemnych w formie koloidalnej, który tworzy się przy niepełnym rozkładzie substancji organicznej. W skład a.a. wchodzą przeważnie związki aminowe, polipeptydy i proteiny. Występowanie w wodzie a.a. utrudnia mechanizm chlorowania wody, powodując przyrost zapotrzebowania chloru z racji na tworzenie się organicznych chloramin. → Azot.[AM].

Słownik Analiza Polowa (Wody); Analiza Terenowa:
Znaczenie wody); badanie terenowa 1. Skrócona → badanie wody realizowana w terenie, obejmująca oznaczenia (regularnie jakościowe albo orientacyjne) wybranych cech fizykochemicznych albo chemicznych wody azot albuminowy; azot białkowy.
Słownik Azot Azotynowy:
Znaczenie Forma wyrażania stężenia azotu trójdodatniego (+3) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie formy azotu rozpuszczonego, gdzie azot występuje na +3 stopniu utlenienia. A.a. jest rzadko azot albuminowy; azot białkowy.
Słownik Analiza Areometryczna:
Znaczenie areometryczna Jedna z metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Służąca jest do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej) o średnicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w azot albuminowy; azot białkowy.
Słownik Analiza Bakteriologiczna (Wody):
Znaczenie bakteriologiczna (wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny azot albuminowy; azot białkowy.
Słownik Aktywność Jonowa (Aktywność Termodynamiczna):
Znaczenie aktywność termodynamiczna) Efektywne → stężenie (umiejętność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) aktualnych w układzie. A. jonu azot albuminowy; azot białkowy.

Czym jest Azot albuminowy; azot białkowy znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: