Azot amonowy N-NH4 co to jest
Co to jest Azot amonowy N-NH4. Wyjaśnienie wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3.

Czy przydatne?

Co to jest Azot amonowy N-NH4

Azot amonowy N-NH4
Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego pierwiastka; stężenie podawane jest w relacji do samego azotu. A.a. w naturalnych warunkach występuje w → środowisku redukcyjnym i przy pH < 9 dominuje tam jon Z kolei przy pH > 9 dominuje NH sub>3 (ryc. 6). Prócz pochodzenia naturalnego a.a. bywa regularnie pochodzenia antropogenicznego, w szczególności w płytko występujących wodach podziemnych. → Jon amonowy, → Amoniak, → Azot.[AM]Ryc. 6. Współwystępowanie różnych form układu NH 3 - w zależności od pH.

Czym jest Azot amonowy N-NH4 znaczenie w Słownik definicje A