azot azotanowy co to jest
Co to jest azot azotanowy. Wyjaśnienie wyrażania sumarycznego stężenia azotu pięciododatniego (+5.

Czy przydatne?

Co to jest Azotanowy Azot

Definicja AZOT AZOTANOWY: azot azotanowy
] Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu pięciododatniego (+5) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie organiczne i nieorganiczne rozpuszczone związki azotu na +5 stopniu utlenienia. W wodach podziemnych dominują zwykle nieorganiczne, dobrze rozpuszczalne jony azotanowe. Sprawia to, iż podawany w analizach wód podziemnych a.a. niesłusznie jest regularnie utożsamiany tylko z jonami azotanowymi. Podawane w wynikach analiz stężenie jonów azotanowych (+5) jest regularnie odnoszone do całego jonu , a stężenie a.a. wyrażane jest tylko w relacji do azotu, aczkolwiek obejmuje inne formy tego pierwiastka na +5 stopniu utlenienia. → Jon azotanowy.[AM].

Słownik Azot Amonowy N-nh4:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego azot azotanowy.
Słownik Analiza Sitowa; Analiza Mechaniczna:
Znaczenie badanie mechaniczna Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej o średnicach ziarn większych od 0,07 mm w celu określenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce azot azotanowy.
Słownik Analogia Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczna Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem laminarnym wody poprzez przewody rurowe albo szczeliny, polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.h. stanowi azot azotanowy.
Słownik Analiza Bakteriologiczna (Wody):
Znaczenie bakteriologiczna (wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny azot azotanowy.
Słownik Analiza Systemowa W Dynamice Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamice wód podziemnych Tok postępowania badawczego, gdzie badany → mechanizm hydrogeologiczny z punktu widzenia różnych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu współdziałania pól sił azot azotanowy.

Czym jest azot azotanowy znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: