Azot N co to jest
Co to jest Azot N. Wyjaśnienie występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w.

Czy przydatne?

Co to jest N Azot

Definicja AZOT N: Azot N
Pierwiastek biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony azotanowe). A. podlega cyklicznemu krążeniu w przyrodzie, w czasie którego zachodzi w wodach podziemnych szereg mechanizmów biochemicznych, między innymi → nitryfikacja, → denitryfikacja, → amonifikacja, → mineralizacja (substancji organicznej). W wodach podziemnych a. w formie rozpuszczonego gazu występuje zawsze, lecz w różnych proporcjach w relacji do innych gazów (ryc. 5). → Azot amonowy, → Azot azotanowy, → Azot azotynowy.[AM]Ryc. 5. Przemiany związków azotu w momencie.

Słownik Azot Azotanowy:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu pięciododatniego (+5) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie organiczne i nieorganiczne rozpuszczone związki azotu na +5 stopniu utlenienia azot n.
Słownik Azot Albuminowy; Azot Białkowy:
Znaczenie azot białkowy Jeden z oznaczanych laboratoryjnie wyznaczników zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu. A.a. obejmuje część (zazwyczaj ok. połowy) → azotu organicznego występującego w wodach azot n.
Słownik Analiza Jakościowa Wody:
Znaczenie wody Badanie chemiczna wody obejmująca tylko oznaczenie jakościowe (ustalenie występowania albo nie) poszczególnych składników, bez ustalenia ich stężeń. → Badanie wody, → Badanie chemiczna wody.[AM azot n.
Słownik Analiza Szczegółowa (Wody); A. Pełna, A. Kompletna, A. Podstawowa:
Znaczenie wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa Badanie jakościowe i ilościowe składu substancji występujących w wodach i właściwości wody w dziedzinie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych azot n.
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach azot n.

Czym jest Azot N znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: