Azot N co to jest
Co to jest Azot N. Wyjaśnienie występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w.

Czy przydatne?

Co to jest N Azot

Azot N
Pierwiastek biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony azotanowe). A. podlega cyklicznemu krążeniu w przyrodzie, w czasie którego zachodzi w wodach podziemnych szereg mechanizmów biochemicznych, między innymi → nitryfikacja, → denitryfikacja, → amonifikacja, → mineralizacja (substancji organicznej). W wodach podziemnych a. w formie rozpuszczonego gazu występuje zawsze, lecz w różnych proporcjach w relacji do innych gazów (ryc. 5). → Azot amonowy, → Azot azotanowy, → Azot azotynowy.[AM]Ryc. 5. Przemiany związków azotu w momencie.

Czym jest Azot N znaczenie w Słownik definicje A