Azot N co to jest
Co to jest Azot N. Wyjaśnienie występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w.

Czy przydatne?

Co to jest N Azot

Definicja AZOT N: Azot N
Pierwiastek biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony azotanowe). A. podlega cyklicznemu krążeniu w przyrodzie, w czasie którego zachodzi w wodach podziemnych szereg mechanizmów biochemicznych, między innymi → nitryfikacja, → denitryfikacja, → amonifikacja, → mineralizacja (substancji organicznej). W wodach podziemnych a. w formie rozpuszczonego gazu występuje zawsze, lecz w różnych proporcjach w relacji do innych gazów (ryc. 5). → Azot amonowy, → Azot azotanowy, → Azot azotynowy.[AM]Ryc. 5. Przemiany związków azotu w momencie.

Słownik Analiza Areometryczna:
Znaczenie areometryczna Jedna z metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Służąca jest do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej) o średnicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w azot n.
Słownik Analiza Techniczna Wody; Analiza Technologiczna Wody:
Znaczenie wody; badanie technologiczna wody badanie umożliwiająca ocenę przydatności i użyteczności wody do ustalonych celów, ewentualnie pozwalająca określić zakres i sposób → uzdatniania wody. → badanie wody azot n.
Słownik Analiza Systemowa W Dynamice Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamice wód podziemnych Tok postępowania badawczego, gdzie badany → mechanizm hydrogeologiczny z punktu widzenia różnych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu współdziałania pól sił azot n.
Słownik Analiza Bakteriologiczna (Wody):
Znaczenie bakteriologiczna (wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny azot n.
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach azot n.

Czym jest Azot N znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: