Badania hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych. Wyjaśnienie zbiorników krasowych B.h.z.k.

Czy przydatne?

Co to jest Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych

Definicja BADANIA HYDROGEOLOGICZNE ZBIORNIKÓW KRASOWYCH: Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych
B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i zjawisk krasowych takich jak: polja, lejki krasowe, jaskinie, ponory i strefy ucieczek wody z rzeki, i ustalenie zewnętrznych i wewnętrznych warunków zasilania i drenażu zbiorników. Szczegółowe badania obejmują z kolei: prospekcję jaskiń, pomiar cech geometrycznych form krasowych, analizę hydrogramów źródeł i wyników pompowań próbnych; wykonuje się także badania → składu chemicznego wód, badania geofizyczne i sporządza się bilanse wodne. → Pompowanie badawcze, → Bilans wodny.[AR].

Słownik Bariera Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Strefa gwałtownej zmiany warunków hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu substancji Zazwyczaj w strefie b.h. następuje → wytrącanie różnego badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.
Słownik Bilans Wodny:
Znaczenie Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.
Słownik Batometr; Batymetr:
Znaczenie Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.
Słownik Blok Obliczeniowy; Pole Elementarne:
Znaczenie Blok obliczeniowy; pole elementarne W → metodzie różnicowej część zdyskretyzowanego obszaru filtracji przypisana do węzła siatki → dyskretyzacji.[MR badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.
Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.

Czym jest Badania hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: