Badania hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych. Wyjaśnienie zbiorników krasowych B.h.z.k.

Czy przydatne?

Co to jest Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych

Definicja BADANIA HYDROGEOLOGICZNE ZBIORNIKÓW KRASOWYCH: Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych
B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i zjawisk krasowych takich jak: polja, lejki krasowe, jaskinie, ponory i strefy ucieczek wody z rzeki, i ustalenie zewnętrznych i wewnętrznych warunków zasilania i drenażu zbiorników. Szczegółowe badania obejmują z kolei: prospekcję jaskiń, pomiar cech geometrycznych form krasowych, analizę hydrogramów źródeł i wyników pompowań próbnych; wykonuje się także badania → składu chemicznego wód, badania geofizyczne i sporządza się bilanse wodne. → Pompowanie badawcze, → Bilans wodny.[AR].

Słownik Bariery Biologiczne; Bariery, Bioekrany:
Znaczenie bariery, bioekrany Strefy aktywne biologicznie (→ aeracja warstwy wodonośnej), bariery biopolimerowe i tym podobne w warstwie wodonośnej, pozwalające na zatrzymanie i → biodegradację zanieczyszczeń badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.
Słownik Biodegradacja; Rozkład Biochemiczny, Dekompozycja:
Znaczenie rozkład biochemiczny, dekompozycja Biochemiczny rozkład związków organicznych na prostsze składniki, ewentualnie aż do form mineralnych. B. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.
Słownik Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; Baza Danych:
Znaczenie Hydrogeologicznych BDH; baza danych Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.
Słownik Bariery Ochronne Techniczne:
Znaczenie techniczne Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier technicznych to: bariery izolacyjne wykonane z materiałów badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.
Słownik Blok Obliczeniowy; Pole Elementarne:
Znaczenie Blok obliczeniowy; pole elementarne W → metodzie różnicowej część zdyskretyzowanego obszaru filtracji przypisana do węzła siatki → dyskretyzacji.[MR badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych.

Czym jest Badania hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: