Bagno; moczar mokradło co to jest
Co to jest Bagno; moczar, mokradło. Wyjaśnienie Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły.

Czy przydatne?

Co to jest Mokradło Moczar Bagno

Definicja BAGNO; MOCZAR, MOKRADŁO: Bagno; moczar, mokradło
Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne (powierzchniowe) i kontaktujące się z nimi → wody podziemne są bardzo bogate w rozpuszczone substancje organiczne, nadające im żółty albo brunatny kolor. Wody takie z racji na bardzo ograniczone zasoby i jakość nie nadają się do eksploatacji do celów pitnych. → Woda pitna, → Substancja organiczna.[AM].

Słownik Barwa Wody; Zabarwienie Wody, Kolor W.:
Znaczenie zabarwienie wody, kolor w. Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ bagno; moczar, mokradło.
Słownik Biodegradacja Całkowita:
Znaczenie Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM bagno; moczar, mokradło.
Słownik Biotransformacja:
Znaczenie Niepełna → biodegradacja zanieczyszczeń w konsekwencji oddziaływania czynników środowiskowych (brak tlenu albo nutrientów, obecność toksyn, zmiany temperatury albo pH i tym podobne) albo utworzenia bagno; moczar, mokradło.
Słownik Bariery Biologiczne; Bariery, Bioekrany:
Znaczenie bariery, bioekrany Strefy aktywne biologicznie (→ aeracja warstwy wodonośnej), bariery biopolimerowe i tym podobne w warstwie wodonośnej, pozwalające na zatrzymanie i → biodegradację zanieczyszczeń bagno; moczar, mokradło.
Słownik Blok Obliczeniowy; Pole Elementarne:
Znaczenie Blok obliczeniowy; pole elementarne W → metodzie różnicowej część zdyskretyzowanego obszaru filtracji przypisana do węzła siatki → dyskretyzacji.[MR bagno; moczar, mokradło.

Czym jest Bagno; moczar, mokradło znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: