Bakterie żelazte co to jest
Co to jest Bakterie żelaziste. Wyjaśnienie bakterii żyjących w wodach podziemnych i.

Czy przydatne?

Co to jest Żelaziste Bakterie

Definicja BAKTERIE ŻELAZISTE: Bakterie żelaziste
Ekipa bakterii żyjących w wodach podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do żelaza (+3), które odkłada się w ich organizmie. Działalność b.ż. wywołuje nieznaczne zmiany chemizmu wód, jest z kolei bardzo negatywna gospodarczo z racji na inkrustację filtrów studziennych i rur wodociągowych obumarłymi bakteriami. → Kolmatacja.[AM].

Słownik Bernoulliego Równanie:
Znaczenie równanie Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej, nielepkiej) równoważne prawu zachowania energii cieczy. Jeżeli ruch jest ustalony i bezwirowy, B.r. ma postać: gdzie: z – wysokość nad bakterie żelaziste.
Słownik Badania Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach bakterie żelaziste.
Słownik Bioremediacja; Biologiczne Oczyszczanie:
Znaczenie biologiczne oczyszczanie Oczyszczanie środowiska wodnogruntowego sposobami biologicznymi. Jedną z metod b. gruntów jest landfarming. Bazuje na poddaniu gruntów obróbce agrotechnicznej. Przez bakterie żelaziste.
Słownik Balneoterapia:
Znaczenie medycyny zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją – przywracaniem choremu sprawności fizycznej przy wykorzystaniu wód leczniczych, gazów naturalnych (→ gazowy skład wód (podziemnych bakterie żelaziste.
Słownik Bekerel Bq:
Znaczenie Jednostka aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w momencie 1 sekundy:1Bq=1s-1 = 1 dps (disintegration bakterie żelaziste.

Czym jest Bakterie żelaziste znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: