Bakteriologiczne co to jest
Co to jest Bakteriologiczne zanieczyszczenie wód. Wyjaśnienie zanieczyszczenie wód Zmiana składu.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Zanieczyszczenie Bakteriologiczne

Definicja BAKTERIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIE WÓD: Bakteriologiczne zanieczyszczenie wód
Zmiana składu albo liczby bakterii żyjących w wodach podziemnych spowodowana zanieczyszczeniem wód (→ zanieczyszczenia wód podziemnych). Szczególnie negatywne jest pojawianie się bakterii patogennych. → Miano coli, → Indeks coli, → Pałeczka okrężnicy, → Skład bakteriologiczny wody, → Mikroorganizmy w wodach podziemnych.[AM].

Słownik Batometr; Batymetr:
Znaczenie Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → bakteriologiczne zanieczyszczenie wód.
Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ bakteriologiczne zanieczyszczenie wód.
Słownik Bariery Ochronne Techniczne:
Znaczenie techniczne Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier technicznych to: bariery izolacyjne wykonane z materiałów bakteriologiczne zanieczyszczenie wód.
Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne bakteriologiczne zanieczyszczenie wód.
Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych bakteriologiczne zanieczyszczenie wód.

Czym jest Bakteriologiczne znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: