Balneoterapia co to jest
Co to jest Balneoterapia. Wyjaśnienie zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją –.

Czy przydatne?

Co to jest Balneoterapia

Definicja BALNEOTERAPIA: Balneoterapia
Dział medycyny zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją – przywracaniem choremu sprawności fizycznej przy wykorzystaniu wód leczniczych, gazów naturalnych (→ gazowy skład wód (podziemnych)) albo naturalnych mułów organicznych – peloterapia. → Balneologia, → Balneotechnika, → Woda lecznicza.[TB i DM].

Słownik Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; Baza Danych:
Znaczenie Hydrogeologicznych BDH; baza danych Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie balneoterapia.
Słownik Bernoulliego Równanie:
Znaczenie równanie Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej, nielepkiej) równoważne prawu zachowania energii cieczy. Jeżeli ruch jest ustalony i bezwirowy, B.r. ma postać: gdzie: z – wysokość nad balneoterapia.
Słownik Bioremediacja; Biologiczne Oczyszczanie:
Znaczenie biologiczne oczyszczanie Oczyszczanie środowiska wodnogruntowego sposobami biologicznymi. Jedną z metod b. gruntów jest landfarming. Bazuje na poddaniu gruntów obróbce agrotechnicznej. Przez balneoterapia.
Słownik Badania Hydrogeologiczne Zbiorników Krasowych:
Znaczenie hydrogeologiczne zbiorników krasowych B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i balneoterapia.
Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne balneoterapia.

Czym jest Balneoterapia znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: