Bank Danych co to jest
Co to jest Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych. Wyjaśnienie Hydrogeologicznych BDH.

Czy przydatne?

Co to jest Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych

Definicja BANK DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH BDH; BAZA DANYCH: Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych
Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie ich określonej ekipie użytkowników w celu przetwarzania. Bank zawiera zestaw informacji hydrogeologicznych zestawiony w komputerowym otwartym systemie archiwizującym dane w kilku warstwach informacyjnych. Struktura mechanizmu jest zazwyczaj oparta na przestrzennym przyporządkowaniu informacji bieżącej do współrzędnych geograficznych. Dane geologiczne, hydrogeologiczne i techniczne studni (ujęcia, otworu, źródła) opracowywane w blokach informacyjnych są poddawane okresowej weryfikacji i aktualizacji.Bloki te stanowią uporządkowane zbiory danych z materiałów dokumentacyjnych, wiadomości mogą być udostępnione w formie nieprzetworzonej (tabele, karty i tym podobne) albo przetworzonej (mapy, zestawienia i wykresy o żądanej treści). W Polsce został utworzony bank HYDRO dla jednostek zasobowych i zbiorników wód podziemnych (→ zbiornik wód podziemnych). Do celów bilansowania i gospodarowania wodą w układzie zlewniowym są tworzone banki danych w Geographical Information Mechanizm (GIS).[AS].

Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.
Słownik Barwa Wody; Zabarwienie Wody, Kolor W.:
Znaczenie zabarwienie wody, kolor w. Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.
Słownik Balneotechnika:
Znaczenie Balneotechnika Dział inżynierii zajmujący się budową, urządzeniami i technicznym wyposażeniem zakładów przyrodoleczniczych. → Balneologia, → Balneoterapia.[TB i DM bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.
Słownik Błąd (W Badaniach Hydrogeologicznych):
Znaczenie hydrogeologicznych) Rozmiar określająca rozbieżność pomiędzy rezultatem pomiarów, obliczeń albo odtwarzania a wartością (wielkości fizycznej, liczby, funkcji) przyjętą jako wzorzec, którym może być bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.
Słownik Bilans Wodny:
Znaczenie Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.

Czym jest Bank Danych znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: