Bank Danych co to jest
Co to jest Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych. Wyjaśnienie Hydrogeologicznych BDH.

Czy przydatne?

Co to jest Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych

Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych
Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie ich określonej ekipie użytkowników w celu przetwarzania. Bank zawiera zestaw informacji hydrogeologicznych zestawiony w komputerowym otwartym systemie archiwizującym dane w kilku warstwach informacyjnych. Struktura mechanizmu jest zazwyczaj oparta na przestrzennym przyporządkowaniu informacji bieżącej do współrzędnych geograficznych. Dane geologiczne, hydrogeologiczne i techniczne studni (ujęcia, otworu, źródła) opracowywane w blokach informacyjnych są poddawane okresowej weryfikacji i aktualizacji.Bloki te stanowią uporządkowane zbiory danych z materiałów dokumentacyjnych, wiadomości mogą być udostępnione w formie nieprzetworzonej (tabele, karty i tym podobne) albo przetworzonej (mapy, zestawienia i wykresy o żądanej treści). W Polsce został utworzony bank HYDRO dla jednostek zasobowych i zbiorników wód podziemnych (→ zbiornik wód podziemnych). Do celów bilansowania i gospodarowania wodą w układzie zlewniowym są tworzone banki danych w Geographical Information Mechanizm (GIS).[AS].

Czym jest Bank Danych znaczenie w Słownik definicje B