Bank Danych co to jest
Co to jest Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych. Wyjaśnienie Hydrogeologicznych BDH.

Czy przydatne?

Co to jest Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych

Definicja BANK DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH BDH; BAZA DANYCH: Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; baza danych
Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie ich określonej ekipie użytkowników w celu przetwarzania. Bank zawiera zestaw informacji hydrogeologicznych zestawiony w komputerowym otwartym systemie archiwizującym dane w kilku warstwach informacyjnych. Struktura mechanizmu jest zazwyczaj oparta na przestrzennym przyporządkowaniu informacji bieżącej do współrzędnych geograficznych. Dane geologiczne, hydrogeologiczne i techniczne studni (ujęcia, otworu, źródła) opracowywane w blokach informacyjnych są poddawane okresowej weryfikacji i aktualizacji.Bloki te stanowią uporządkowane zbiory danych z materiałów dokumentacyjnych, wiadomości mogą być udostępnione w formie nieprzetworzonej (tabele, karty i tym podobne) albo przetworzonej (mapy, zestawienia i wykresy o żądanej treści). W Polsce został utworzony bank HYDRO dla jednostek zasobowych i zbiorników wód podziemnych (→ zbiornik wód podziemnych). Do celów bilansowania i gospodarowania wodą w układzie zlewniowym są tworzone banki danych w Geographical Information Mechanizm (GIS).[AS].

Słownik Balneologia:
Znaczenie medycyny, edukacja zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych stosowanych do kąpieli i picia i peloidów, a również współdziałających czynników środowiskowych (na przykład bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.
Słownik Batometr; Batymetr:
Znaczenie Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.
Słownik Bariery Ochronne Techniczne:
Znaczenie techniczne Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier technicznych to: bariery izolacyjne wykonane z materiałów bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.
Słownik Bakterie Żelaziste:
Znaczenie Ekipa bakterii żyjących w wodach podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do żelaza (+3), które odkłada się w ich organizmie. Działalność b.ż. wywołuje bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.
Słownik Błąd (W Badaniach Hydrogeologicznych):
Znaczenie hydrogeologicznych) Rozmiar określająca rozbieżność pomiędzy rezultatem pomiarów, obliczeń albo odtwarzania a wartością (wielkości fizycznej, liczby, funkcji) przyjętą jako wzorzec, którym może być bank danych hydrogeologicznych bdh; baza danych.

Czym jest Bank Danych znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: