Bariera hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Bariera hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Strefa gwałtownej zmiany warunków.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Bariera

Bariera hydrogeochemiczna
Strefa gwałtownej zmiany warunków hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu substancji Zazwyczaj w strefie b.h. następuje → wytrącanie różnego rodzaju minerałów. Wyróżnia się między innymi barierę utleniającą (w strefie której wytrącają się raczej tlenki), redukcyjno-siarkowodorową (w obrębie której wytrącają się siarczki), kwasowo-zasadową (wytrącają się raczej wodorotlenki), adsorpcyjną (zatrzymującą zaadsorbowane kationy), parowania (w obrębie której wytrącają się łatwo rozpuszczalne sole).[AM].

Czym jest Bariera hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje B