Bariera hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Bariera hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Strefa gwałtownej zmiany warunków.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Bariera

Definicja BARIERA HYDROGEOCHEMICZNA: Bariera hydrogeochemiczna
Strefa gwałtownej zmiany warunków hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu substancji Zazwyczaj w strefie b.h. następuje → wytrącanie różnego rodzaju minerałów. Wyróżnia się między innymi barierę utleniającą (w strefie której wytrącają się raczej tlenki), redukcyjno-siarkowodorową (w obrębie której wytrącają się siarczki), kwasowo-zasadową (wytrącają się raczej wodorotlenki), adsorpcyjną (zatrzymującą zaadsorbowane kationy), parowania (w obrębie której wytrącają się łatwo rozpuszczalne sole).[AM].

Słownik Biodegradacja; Rozkład Biochemiczny, Dekompozycja:
Znaczenie rozkład biochemiczny, dekompozycja Biochemiczny rozkład związków organicznych na prostsze składniki, ewentualnie aż do form mineralnych. B. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód bariera hydrogeochemiczna.
Słownik Barwa Wody; Zabarwienie Wody, Kolor W.:
Znaczenie zabarwienie wody, kolor w. Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ bariera hydrogeochemiczna.
Słownik Biotest:
Znaczenie określania jakościowych i ilościowych skutków biologicznych oddziaływań różnych substancji występujących albo wprowadzonych poprzez człowieka do wody. Obserwacje najczęściej dotyczą zmian określonej bariera hydrogeochemiczna.
Słownik Baza Drenażu Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar, struktura i tym podobne) położenie zwierciadła wody (lokalna b.d.w.p., regionalna b.d.w.p. i tym podobne))), w stronę którego jest skierowany bariera hydrogeochemiczna.
Słownik Bekerel Bq:
Znaczenie Jednostka aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w momencie 1 sekundy:1Bq=1s-1 = 1 dps (disintegration bariera hydrogeochemiczna.

Czym jest Bariera hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: