Bariera odwadniająca co to jest
Co to jest Bariera odwadniająca. Wyjaśnienie współdziałających otworów i studni odwadniających.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadniająca Bariera

Definicja BARIERA ODWADNIAJĄCA: Bariera odwadniająca
Zespół współdziałających otworów i studni odwadniających wykonanych z powierzchni terenu albo z wyrobiska podziemnego, zlokalizowanych w układzie liniowym poprzecznie do kierunku przepływu wód podziemnych. Zadaniem bariery odwadniającej jest odcięcie dopływu wód podziemnych do obiektu chronionego barierą (bariera zewnętrzna), a również obniżenie zwierciadła wody podziemnej w strefie lokalizacji tego obiektu (bariera zewnętrzna i wewnętrzna). Bariery odwadniające stosuje się w górnictwie odkrywkowym jako obiekt → odwadniania metodą studziennym albo → odwadniania kombinowanego, a również do odwadniania wykopów budowlanych. W zależności od lokalnych warunków hydrogeologicznych i technicznych bariery odwadniające mogą być pojedyncze, podwójne, a nawet potrójne (ryc. 7). → Studnia odwadniająca.[TB] Ryc. 7. Bariera odwadniająca 1- studnia odwadniająca, 2 – pompa, 3 – rurociąg zbiorczy, 4–- zwierciadło wód podziemnych przed obniżeniem.

Słownik Bilans Wodny:
Znaczenie Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny bariera odwadniająca.
Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne bariera odwadniająca.
Słownik Bernoulliego Równanie:
Znaczenie równanie Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej, nielepkiej) równoważne prawu zachowania energii cieczy. Jeżeli ruch jest ustalony i bezwirowy, B.r. ma postać: gdzie: z – wysokość nad bariera odwadniająca.
Słownik Bariery Ochronne Naturalne:
Znaczenie naturalne Istniejące w warunkach naturalnych bariery chroniące wody podziemne przed zanieczyszczeniem dzięki sorpcji zanieczyszczeń (na przykład skały ilaste), biodegradacji (((na przykład bariera bariera odwadniająca.
Słownik Bilans Masowy; Bilans Masy:
Znaczenie bilans masy Zależność pomiędzy ilością określonej substancji dopływającej do badanego układu (na przykład warstwy wodonośnej, jeziora) a ilością tej substancji opuszczającej ten układ. Uwzględnia się bariera odwadniająca.

Czym jest Bariera odwadniająca znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: