Bariery ochronne techniczne co to jest
Co to jest Bariery ochronne techniczne. Wyjaśnienie Bariery ograniczające środkami technicznymi.

Czy przydatne?

Co to jest Techniczne Ochronne Bariery

Definicja BARIERY OCHRONNE TECHNICZNE: Bariery ochronne techniczne
Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier technicznych to: bariery izolacyjne wykonane z materiałów naturalnych i sztucznych (geomembrany), ścianki szczelne, pionowe ekrany izolujące (na przykład iłowe), drenaże poziome i pionowe (((na przykład bariery studzien), studnie chłonne i kombinacje ww. środków. → Bariera odwadniająca.[SW].

Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ bariery ochronne techniczne.
Słownik Bekerel Bq:
Znaczenie Jednostka aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w momencie 1 sekundy:1Bq=1s-1 = 1 dps (disintegration bariery ochronne techniczne.
Słownik Bakterie Żelaziste:
Znaczenie Ekipa bakterii żyjących w wodach podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do żelaza (+3), które odkłada się w ich organizmie. Działalność b.ż. wywołuje bariery ochronne techniczne.
Słownik Bariery Ochronne Naturalne:
Znaczenie naturalne Istniejące w warunkach naturalnych bariery chroniące wody podziemne przed zanieczyszczeniem dzięki sorpcji zanieczyszczeń (na przykład skały ilaste), biodegradacji (((na przykład bariera bariery ochronne techniczne.
Słownik Badania Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach bariery ochronne techniczne.

Czym jest Bariery ochronne techniczne znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: