Batometr; batymetr co to jest
Co to jest Batometr; batymetr. Wyjaśnienie do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i.

Czy przydatne?

Co to jest Batymetr Batometr

Definicja BATOMETR; BATYMETR: Batometr; batymetr
Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → Próbka (wody podziemnej).[AK].

Słownik Biotop:
Znaczenie biotop Siedlisko życia organizmów żywych – abiotyczna część → ekosystemu. → Abiotyczne czynniki.[AM, SW batometr; batymetr.
Słownik Biodegradacja Całkowita:
Znaczenie Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM batometr; batymetr.
Słownik Bilans Wodny:
Znaczenie Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny batometr; batymetr.
Słownik Bakteriologiczne Zanieczyszczenie Wód:
Znaczenie zanieczyszczenie wód Zmiana składu albo liczby bakterii żyjących w wodach podziemnych spowodowana zanieczyszczeniem wód (→ zanieczyszczenia wód podziemnych). Szczególnie negatywne jest pojawianie się batometr; batymetr.
Słownik Badania Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach batometr; batymetr.

Czym jest Batometr; batymetr znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: