Bekerel Bq co to jest
Co to jest Bekerel Bq. Wyjaśnienie aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność.

Czy przydatne?

Co to jest Bq Bekerel

Definicja BEKEREL BQ: Bekerel Bq
Jednostka aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w momencie 1 sekundy:1Bq=1s-1 = 1 dps (disintegration per second). Stężenie substancji promieniotwórczych w wodzie może być wyrażane w Bq/dm3, jednakże częściej służącą jednostką jest kiur (Ci) i jednostki podwielokrotne (przeważnie nCi/dm3).[JD].

Słownik Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; Baza Danych:
Znaczenie Hydrogeologicznych BDH; baza danych Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie bekerel bq.
Słownik Bilans Wodny:
Znaczenie Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny bekerel bq.
Słownik Bioremediacja; Biologiczne Oczyszczanie:
Znaczenie biologiczne oczyszczanie Oczyszczanie środowiska wodnogruntowego sposobami biologicznymi. Jedną z metod b. gruntów jest landfarming. Bazuje na poddaniu gruntów obróbce agrotechnicznej. Przez bekerel bq.
Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne bekerel bq.
Słownik Badania Hydrogeologiczne Zbiorników Krasowych:
Znaczenie hydrogeologiczne zbiorników krasowych B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i bekerel bq.

Czym jest Bekerel Bq znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: