Bekerel Bq co to jest
Co to jest Bekerel Bq. Wyjaśnienie aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność.

Czy przydatne?

Co to jest Bq Bekerel

Definicja BEKEREL BQ: Bekerel Bq
Jednostka aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w momencie 1 sekundy:1Bq=1s-1 = 1 dps (disintegration per second). Stężenie substancji promieniotwórczych w wodzie może być wyrażane w Bq/dm3, jednakże częściej służącą jednostką jest kiur (Ci) i jednostki podwielokrotne (przeważnie nCi/dm3).[JD].

Słownik Biofilne Pierwiastki; Biogenne Pierwiastki, Biopierwiastki:
Znaczenie pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki Definicja wprowadzone poprzez geochemików, a stosowane regularnie poprzez biologów, oznaczające pierwiastki uczestniczące w budowie organizmów żywych bekerel bq.
Słownik Baza Drenażu Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar, struktura i tym podobne) położenie zwierciadła wody (lokalna b.d.w.p., regionalna b.d.w.p. i tym podobne))), w stronę którego jest skierowany bekerel bq.
Słownik Balneotechnika:
Znaczenie Balneotechnika Dział inżynierii zajmujący się budową, urządzeniami i technicznym wyposażeniem zakładów przyrodoleczniczych. → Balneologia, → Balneoterapia.[TB i DM bekerel bq.
Słownik Balneologia:
Znaczenie medycyny, edukacja zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych stosowanych do kąpieli i picia i peloidów, a również współdziałających czynników środowiskowych (na przykład bekerel bq.
Słownik Bariera Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Strefa gwałtownej zmiany warunków hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu substancji Zazwyczaj w strefie b.h. następuje → wytrącanie różnego bekerel bq.

Czym jest Bekerel Bq znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: