Bernoulliego równanie co to jest
Co to jest Bernoulliego równanie. Wyjaśnienie Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie Bernoulliego

Definicja BERNOULLIEGO RÓWNANIE: Bernoulliego równanie
Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej, nielepkiej) równoważne prawu zachowania energii cieczy. Jeżeli ruch jest ustalony i bezwirowy, B.r. ma postać: gdzie: z – wysokość nad poziomem odniesienia [L], p – ciśnienie [ML-1T-2], ρ – gęstość cieczy [ML-3], γ = ρg – ciężar właściwy cieczy [ML-3], g – przyspieszenie ziemskie [LT-2], v – szybkość cieczy [LT-1]. B.r. jest słuszne dla każdej linii prądu albo środka elementarnej strugi cieczy i wyraża stałość wysokości energii całkowitej ΗΣ jednostki masy strumienia, będącej sumą energii położenia i energii ciśnienia (ich suma to energia potecjalna zwana Ù wysokością hydrauliczną: H= z+p/γ) i energii prędkości (energia kinetyczna: v2/2g) (ryc. 9). [TM] Ryc. 9. Diagram zmian wysokości energii wzdłuż strugi cieczy doskonałej 0-0 – poziom odniesienia, S-S–- linia prądu, B-B–- linia ciśnień, C-C–- linia energii, 2–- przekroje poprzeczne strugi (niektóre dowolnie), wielkości sygnowane tymi numerami odnoszą się do odpowiednich przekrojów, A1, A2 – powierzchnie przekrojów poprzecznych strugi; pozostałe wielkości objaśniono przy haśle „Bernoulliego równanie”.

Słownik Balneologia:
Znaczenie medycyny, edukacja zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych stosowanych do kąpieli i picia i peloidów, a również współdziałających czynników środowiskowych (na przykład bernoulliego równanie.
Słownik Bariera Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Zespół współdziałających otworów i studni odwadniających wykonanych z powierzchni terenu albo z wyrobiska podziemnego, zlokalizowanych w układzie liniowym poprzecznie do kierunku bernoulliego równanie.
Słownik Bilans Wodno Gospodarczy; Bilans Wody:
Znaczenie gospodarczy; bilans wody Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód bernoulliego równanie.
Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych bernoulliego równanie.
Słownik Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; Baza Danych:
Znaczenie Hydrogeologicznych BDH; baza danych Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie bernoulliego równanie.

Czym jest Bernoulliego równanie znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: