Bernoulliego równanie co to jest
Co to jest BERNOULLIEGO RÓWNANIE. Wyjaśnienie Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie Bernoulliego

Definicja BERNOULLIEGO RÓWNANIE: Bernoulliego równanie
Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej, nielepkiej) równoważne prawu zachowania energii cieczy. Jeżeli ruch jest ustalony i bezwirowy, B.r. ma postać: gdzie: z – wysokość nad poziomem odniesienia [L], p – ciśnienie [ML-1T-2], ρ – gęstość cieczy [ML-3], γ = ρg – ciężar właściwy cieczy [ML-3], g – przyspieszenie ziemskie [LT-2], v – szybkość cieczy [LT-1]. B.r. jest słuszne dla każdej linii prądu albo środka elementarnej strugi cieczy i wyraża stałość wysokości energii całkowitej ΗΣ jednostki masy strumienia, będącej sumą energii położenia i energii ciśnienia (ich suma to energia potecjalna zwana Ù wysokością hydrauliczną: H= z+p/γ) i energii prędkości (energia kinetyczna: v2/2g) (ryc. 9). [TM] Ryc. 9. Diagram zmian wysokości energii wzdłuż strugi cieczy doskonałej 0-0 – poziom odniesienia, S-S–- linia prądu, B-B–- linia ciśnień, C-C–- linia energii, 2–- przekroje poprzeczne strugi (niektóre dowolnie), wielkości sygnowane tymi numerami odnoszą się do odpowiednich przekrojów, A1, A2 – powierzchnie przekrojów poprzecznych strugi; pozostałe wielkości objaśniono przy haśle „Bernoulliego równanie”.

Słownik Balneoterapia:
Znaczenie medycyny zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją – przywracaniem choremu sprawności fizycznej przy wykorzystaniu wód leczniczych, gazów naturalnych (→ gazowy skład wód (podziemnych bernoulliego równanie co znaczy.
Słownik Biotop:
Znaczenie biotop Siedlisko życia organizmów żywych – abiotyczna część → ekosystemu. → Abiotyczne czynniki.[AM, SW bernoulliego równanie krzyżówka.
Słownik Bariera Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Zespół współdziałających otworów i studni odwadniających wykonanych z powierzchni terenu albo z wyrobiska podziemnego, zlokalizowanych w układzie liniowym poprzecznie do kierunku bernoulliego równanie co to jest.
Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ bernoulliego równanie słownik.
Słownik Badania Hydrogeologiczne Zbiorników Krasowych:
Znaczenie hydrogeologiczne zbiorników krasowych B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i bernoulliego równanie czym jest.

Czym jest Bernoulliego równanie znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: