Bilans wód podziemnych co to jest
Co to jest Bilans wód podziemnych. Wyjaśnienie Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Bilans

Definicja BILANS WÓD PODZIEMNYCH: Bilans wód podziemnych
Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ powierzchniowy, → Mechanizm krążenia wód podziemnych, → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości). Por. PN-77/G-01300.[AK]Ryc. 11. Mechanizm krążenia wód podziemnych w schemacie obiegu (krążenia) wody w zlewni (regionie) (wg Macioszczyk, Kazimierski, 1990, zmodyfikowany poprzez Szczepańskiego z uzupełnieniami Kleczkowskiego)I – mechanizm wód atmosferycznych, II – mechanizm wód powierzchniowych, III – mechanizm wód przypowierzchniowych, IV, V – mechanizm wód podziemnych (zbiornik o naturalnych granicach), VI – mechanizm wód powierzchniowych, sztucznie retencjonowanych; P – opad, E – parowanie, Hs – odpływ powierzchniowy, Hh – odpływ podpowierzchniowy, I – infiltracja, IB – infiltracja brzegowa, IE – infiltracja skuteczna, IS – infiltracja sztuczna, Hg – odpływ wód podziemnych, Ps – przerzuty wód (retencja sztuczna), Pk – podciąganie kapilarne, KH – kontakt hydrauliczny pomiędzy poziomami w obrębie zbiornika, OP1-2, 2-1, 2-3, 3-2 – przesiąkanie pomiędzy poziomami wodonośnymi poprzez poziomy półprzepuszczalne, DV-IV – dopływ podziemny z sąsiednich mechanizmów, OIV-V – odpływ podziemny do sąsiednich mechanizmów, Qp – eksploatacja wód powierzchniowych, Qe – eksploatacja wód podziemnych (wydajność ujęć), Z - zrzut wody (ścieki), Qi – indywidualny pobór wód (pozabilansowy).

Słownik Bariera Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Zespół współdziałających otworów i studni odwadniających wykonanych z powierzchni terenu albo z wyrobiska podziemnego, zlokalizowanych w układzie liniowym poprzecznie do kierunku bilans wód podziemnych.
Słownik Biodegradacja Całkowita:
Znaczenie Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM bilans wód podziemnych.
Słownik Badania Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach bilans wód podziemnych.
Słownik Biosfera:
Znaczenie biosfera Sfera kuli ziemskiej będąca strefą życia świata organicznego: roślin i zwierząt. Obejmuje organizmy żywe i część powierzchniową litosfery, hydrosferę i dolną część atmosfery.[AM, SW bilans wód podziemnych.
Słownik Bakterie Grupy Coli:
Znaczenie Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii, patogennych, nie tworzących przetrwalników, zasiedlających zazwyczaj jelito grube człowieka i zwierząt. Część z nich wykazuje umiejętność do przeżywania i bilans wód podziemnych.

Czym jest Bilans wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: