Biochemiczne zapotrzebowanie co to jest
Co to jest Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; BZT. Wyjaśnienie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr.

Czy przydatne?

Co to jest Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; BZT

Definicja BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU; BZT: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; BZT
Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych występujących w wodzie. Nie obejmuje substancji opornych na → biodegradację. Obecność substancji toksycznych dla mikroorganizmów zniekształca rezultat BZT (ryc. 12). Biochemiczny rozkład substancji organicznej najintensywniej przebiega w ciągu pierwszych pięciu dób, stąd BZT znaczy się zazwyczaj w tym interwale czasowym, podając w zapisie cyfrowy indeks (BZT5). → Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT.[AM][ Ryc. 12. Wpływ substancji toksycznych na przebieg w momencie procesu BZT (wg Dojlido, 1995) 1 – brak substancji toksycznych w wodzie, 2, 3, 4 –obecne substancje toksyczne (2 – pomniejszenie prędkości procesu, 3 – opóźnienie rozpoczęcia procesu, 4 – całkowite zahamowanie procesu).

Słownik Biotest:
Znaczenie określania jakościowych i ilościowych skutków biologicznych oddziaływań różnych substancji występujących albo wprowadzonych poprzez człowieka do wody. Obserwacje najczęściej dotyczą zmian określonej biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.
Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.
Słownik Balneoterapia:
Znaczenie medycyny zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją – przywracaniem choremu sprawności fizycznej przy wykorzystaniu wód leczniczych, gazów naturalnych (→ gazowy skład wód (podziemnych biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.
Słownik Biofilne Pierwiastki; Biogenne Pierwiastki, Biopierwiastki:
Znaczenie pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki Definicja wprowadzone poprzez geochemików, a stosowane regularnie poprzez biologów, oznaczające pierwiastki uczestniczące w budowie organizmów żywych biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.
Słownik Bekerel Bq:
Znaczenie Jednostka aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w momencie 1 sekundy:1Bq=1s-1 = 1 dps (disintegration biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.

Czym jest Biochemiczne zapotrzebowanie znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: