Biochemiczne zapotrzebowanie co to jest
Co to jest Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; BZT. Wyjaśnienie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr.

Czy przydatne?

Co to jest Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; BZT

Definicja BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU; BZT: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; BZT
Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych występujących w wodzie. Nie obejmuje substancji opornych na → biodegradację. Obecność substancji toksycznych dla mikroorganizmów zniekształca rezultat BZT (ryc. 12). Biochemiczny rozkład substancji organicznej najintensywniej przebiega w ciągu pierwszych pięciu dób, stąd BZT znaczy się zazwyczaj w tym interwale czasowym, podając w zapisie cyfrowy indeks (BZT5). → Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT.[AM][ Ryc. 12. Wpływ substancji toksycznych na przebieg w momencie procesu BZT (wg Dojlido, 1995) 1 – brak substancji toksycznych w wodzie, 2, 3, 4 –obecne substancje toksyczne (2 – pomniejszenie prędkości procesu, 3 – opóźnienie rozpoczęcia procesu, 4 – całkowite zahamowanie procesu).

Słownik Bariery Ochronne Naturalne:
Znaczenie naturalne Istniejące w warunkach naturalnych bariery chroniące wody podziemne przed zanieczyszczeniem dzięki sorpcji zanieczyszczeń (na przykład skały ilaste), biodegradacji (((na przykład bariera biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.
Słownik Bakterie Żelaziste:
Znaczenie Ekipa bakterii żyjących w wodach podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do żelaza (+3), które odkłada się w ich organizmie. Działalność b.ż. wywołuje biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.
Słownik Bakterie Grupy Coli:
Znaczenie Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii, patogennych, nie tworzących przetrwalników, zasiedlających zazwyczaj jelito grube człowieka i zwierząt. Część z nich wykazuje umiejętność do przeżywania i biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.
Słownik Biotransformacja:
Znaczenie Niepełna → biodegradacja zanieczyszczeń w konsekwencji oddziaływania czynników środowiskowych (brak tlenu albo nutrientów, obecność toksyn, zmiany temperatury albo pH i tym podobne) albo utworzenia biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.
Słownik Biotest:
Znaczenie określania jakościowych i ilościowych skutków biologicznych oddziaływań różnych substancji występujących albo wprowadzonych poprzez człowieka do wody. Obserwacje najczęściej dotyczą zmian określonej biochemiczne zapotrzebowanie tlenu; bzt.

Czym jest Biochemiczne zapotrzebowanie znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: