Biofilne pierwiastki co to jest
Co to jest Biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki. Wyjaśnienie biogenne.

Czy przydatne?

Co to jest Biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki

Definicja BIOFILNE PIERWIASTKI; BIOGENNE PIERWIASTKI, BIOPIERWIASTKI: Biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki
Definicja wprowadzone poprzez geochemików, a stosowane regularnie poprzez biologów, oznaczające pierwiastki uczestniczące w budowie organizmów żywych, spełniające ważną rolę fizjologiczną, konieczne dla normalnego rozwoju organizmów. Krążenie ich w przyrodzie, w tym także obieg hydrogeochemiczny, opanowany jest poprzez mechanizmy biologiczne (w wodach podziemnych – mikrobiologiczne). To jest ekipa pierwiastków bardzo zróżnicowana pod względem właściwości i formy uczestniczenia w procesach biologicznych. Należą do niej między innymi: H, C, N, O, S, P i Na, K, Mg, Ca, Si, Mn, Fe, Cu, Zn, B, J, Cl.[AM].

Słownik Bioremediacja; Biologiczne Oczyszczanie:
Znaczenie biologiczne oczyszczanie Oczyszczanie środowiska wodnogruntowego sposobami biologicznymi. Jedną z metod b. gruntów jest landfarming. Bazuje na poddaniu gruntów obróbce agrotechnicznej. Przez biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki.
Słownik Bilans Masowy; Bilans Masy:
Znaczenie bilans masy Zależność pomiędzy ilością określonej substancji dopływającej do badanego układu (na przykład warstwy wodonośnej, jeziora) a ilością tej substancji opuszczającej ten układ. Uwzględnia się biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki.
Słownik Bariery Ochronne Techniczne:
Znaczenie techniczne Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier technicznych to: bariery izolacyjne wykonane z materiałów biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki.
Słownik Balneologia:
Znaczenie medycyny, edukacja zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych stosowanych do kąpieli i picia i peloidów, a również współdziałających czynników środowiskowych (na przykład biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki.
Słownik Bariery Ochronne Naturalne:
Znaczenie naturalne Istniejące w warunkach naturalnych bariery chroniące wody podziemne przed zanieczyszczeniem dzięki sorpcji zanieczyszczeń (na przykład skały ilaste), biodegradacji (((na przykład bariera biofilne pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki.

Czym jest Biofilne pierwiastki znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: