Bioremediacja; biologiczne co to jest
Co to jest Bioremediacja; biologiczne oczyszczanie. Wyjaśnienie oczyszczanie Oczyszczanie.

Czy przydatne?

Co to jest Oczyszczanie Biologiczne Bioremediacja

Definicja BIOREMEDIACJA; BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE: Bioremediacja; biologiczne oczyszczanie
Oczyszczanie środowiska wodnogruntowego sposobami biologicznymi. Jedną z metod b. gruntów jest landfarming. Bazuje na poddaniu gruntów obróbce agrotechnicznej. Przez zaorywanie, bronowanie i nawadnianie gruntów z°radowanych → związkami ropopochodnymi i dodawanie nutrientów przyspiesza się przebieg oczyszczania. Landfarming jest sposobem względnie prostą, niekosztowną, lecz na ogół czasochłonną (1-3 lata).[AS].

Słownik Bariera Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Strefa gwałtownej zmiany warunków hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu substancji Zazwyczaj w strefie b.h. następuje → wytrącanie różnego bioremediacja; biologiczne oczyszczanie.
Słownik Bariery Biologiczne; Bariery, Bioekrany:
Znaczenie bariery, bioekrany Strefy aktywne biologicznie (→ aeracja warstwy wodonośnej), bariery biopolimerowe i tym podobne w warstwie wodonośnej, pozwalające na zatrzymanie i → biodegradację zanieczyszczeń bioremediacja; biologiczne oczyszczanie.
Słownik Blok Obliczeniowy; Pole Elementarne:
Znaczenie Blok obliczeniowy; pole elementarne W → metodzie różnicowej część zdyskretyzowanego obszaru filtracji przypisana do węzła siatki → dyskretyzacji.[MR bioremediacja; biologiczne oczyszczanie.
Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych bioremediacja; biologiczne oczyszczanie.
Słownik Baza Drenażu Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar, struktura i tym podobne) położenie zwierciadła wody (lokalna b.d.w.p., regionalna b.d.w.p. i tym podobne))), w stronę którego jest skierowany bioremediacja; biologiczne oczyszczanie.

Czym jest Bioremediacja; biologiczne znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: