Błąd dyskretyzacji co to jest
Co to jest Błąd dyskretyzacji. Wyjaśnienie rozwiązania powstający w wyniku zastąpienia równania.

Czy przydatne?

Co to jest Dyskretyzacji Błąd

Definicja BŁĄD DYSKRETYZACJI: Błąd dyskretyzacji
Błąd rozwiązania powstający w wyniku zastąpienia równania różniczkowego układem równań różnicowych przypisanych do → węzła siatki sposobem symetralnych, → dyskretyzacji czasu i/albo przestrzeni. Błąd jest tym większy, im większy jest krok dyskretyzacji. → Krok przestrzenny, → Sposób różnicowa.[MR].

Słownik Bioremediacja; Biologiczne Oczyszczanie:
Znaczenie biologiczne oczyszczanie Oczyszczanie środowiska wodnogruntowego sposobami biologicznymi. Jedną z metod b. gruntów jest landfarming. Bazuje na poddaniu gruntów obróbce agrotechnicznej. Przez błąd dyskretyzacji.
Słownik Bakterie Żelaziste:
Znaczenie Ekipa bakterii żyjących w wodach podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do żelaza (+3), które odkłada się w ich organizmie. Działalność b.ż. wywołuje błąd dyskretyzacji.
Słownik Bilans Masowy; Bilans Masy:
Znaczenie bilans masy Zależność pomiędzy ilością określonej substancji dopływającej do badanego układu (na przykład warstwy wodonośnej, jeziora) a ilością tej substancji opuszczającej ten układ. Uwzględnia się błąd dyskretyzacji.
Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych błąd dyskretyzacji.
Słownik Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; Baza Danych:
Znaczenie Hydrogeologicznych BDH; baza danych Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie błąd dyskretyzacji.

Czym jest Błąd dyskretyzacji znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: