Blok obliczeniowy; pole co to jest
Co to jest Blok obliczeniowy; pole elementarne. Wyjaśnienie elementarne W → metodzie różnicowej.

Czy przydatne?

Co to jest Blok obliczeniowy; pole elementarne

Definicja BLOK OBLICZENIOWY; POLE ELEMENTARNE: Blok obliczeniowy; pole elementarne
W → metodzie różnicowej część zdyskretyzowanego obszaru filtracji przypisana do węzła siatki → dyskretyzacji.[MR].

Słownik Bariera Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Strefa gwałtownej zmiany warunków hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu substancji Zazwyczaj w strefie b.h. następuje → wytrącanie różnego blok obliczeniowy; pole elementarne.
Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ blok obliczeniowy; pole elementarne.
Słownik Biotest:
Znaczenie określania jakościowych i ilościowych skutków biologicznych oddziaływań różnych substancji występujących albo wprowadzonych poprzez człowieka do wody. Obserwacje najczęściej dotyczą zmian określonej blok obliczeniowy; pole elementarne.
Słownik Barwa Wody; Zabarwienie Wody, Kolor W.:
Znaczenie zabarwienie wody, kolor w. Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ blok obliczeniowy; pole elementarne.
Słownik Baza Drenażu Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar, struktura i tym podobne) położenie zwierciadła wody (lokalna b.d.w.p., regionalna b.d.w.p. i tym podobne))), w stronę którego jest skierowany blok obliczeniowy; pole elementarne.

Czym jest Blok obliczeniowy; pole znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: