Całkowita zawartość co to jest
Co to jest Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych. Wyjaśnienie substancji rozpuszczonych.

Czy przydatne?

Co to jest Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych

Definicja CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI ROZPUSZCZONYCH: Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych
Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji rozpuszczonych w wodzie. Niekiedy niesłusznie jest utożsamiany z → mineralizacją wody albo nawet z → suchą pozostałością. → Substancje stałe rozpuszczone.[AM].

Słownik Ciśnienie P:
Znaczenie Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→ c. dynamiczne, → c. hydrostatyczne, → c. geostatyczne). W ogólnym całkowita zawartość substancji rozpuszczonych.
Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką całkowita zawartość substancji rozpuszczonych.
Słownik Collinsa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo całkowita zawartość substancji rozpuszczonych.
Słownik Ciśnienie Litostatyczne:
Znaczenie Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2].Jednostki: N/m2, Pa.[TM całkowita zawartość substancji rozpuszczonych.
Słownik Cementacja:
Znaczenie Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c całkowita zawartość substancji rozpuszczonych.

Czym jest Całkowita zawartość znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: