Cementacja co to jest
Co to jest Cementacja. Wyjaśnienie hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest Cementacja

Definicja CEMENTACJA: Cementacja
Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c. wczesnodiagenetyczna) //albo nawet na wypełnieniu wytrącanymi substancjami całej przestrzeni międzyziarnowej (c. późnodiagenetyczna).
Mechanizm c. wymienia chemizm wód, z których wytrąca się cement (spoiwo ziarn), prowadzi także do ograniczenia wodoprzepuszczalności skał (→ przewodność).[AM].

Słownik Czynniki Formujące Skład Chemiczny Wód Kopalnianych:
Znaczenie skład chemiczny wód kopalnianych Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa geologiczna i działalność górnicza. Rozpatrując czynniki geologiczne należy cementacja.
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości cementacja.
Słownik Ciśnienie Hydrostatyczne Ps:
Znaczenie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie cementacja.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego cementacja.
Słownik Chlorki:
Znaczenie Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2. Sole kwasu solnego HCl – w tym liczne minerały, na przykład halit.[AM cementacja.

Czym jest Cementacja znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: