Cementacja co to jest
Co to jest Cementacja. Wyjaśnienie hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest Cementacja

Definicja CEMENTACJA: Cementacja
Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c. wczesnodiagenetyczna) //albo nawet na wypełnieniu wytrącanymi substancjami całej przestrzeni międzyziarnowej (c. późnodiagenetyczna).
Mechanizm c. wymienia chemizm wód, z których wytrąca się cement (spoiwo ziarn), prowadzi także do ograniczenia wodoprzepuszczalności skał (→ przewodność).[AM].

Słownik Chlorki:
Znaczenie Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2. Sole kwasu solnego HCl – w tym liczne minerały, na przykład halit.[AM cementacja.
Słownik Czas Przebywania Wody W Systemie RT:
Znaczenie wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie wodonośnej). Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu to → izochrona. Wymiar cementacja.
Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły cementacja.
Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką cementacja.
Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym cementacja.

Czym jest Cementacja znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: