Cementacja co to jest
Co to jest Cementacja. Wyjaśnienie hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest Cementacja

Definicja CEMENTACJA: Cementacja
Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c. wczesnodiagenetyczna) //albo nawet na wypełnieniu wytrącanymi substancjami całej przestrzeni międzyziarnowej (c. późnodiagenetyczna).
Mechanizm c. wymienia chemizm wód, z których wytrąca się cement (spoiwo ziarn), prowadzi także do ograniczenia wodoprzepuszczalności skał (→ przewodność).[AM].

Słownik Chlorki:
Znaczenie Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2. Sole kwasu solnego HCl – w tym liczne minerały, na przykład halit.[AM cementacja.
Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i cementacja.
Słownik Czas Przebywania Wody W Systemie RT:
Znaczenie wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie wodonośnej). Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu to → izochrona. Wymiar cementacja.
Słownik Chemiczna Substancja Wskaźnikowa:
Znaczenie substancja wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić przepływ wody, dodatkowe dopływy i tak dalej Ch.s.w. jest także niekiedy cementacja.
Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy cementacja.

Czym jest Cementacja znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: