Cementacja co to jest
Co to jest Cementacja. Wyjaśnienie hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest Cementacja

Definicja CEMENTACJA: Cementacja
Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c. wczesnodiagenetyczna) //albo nawet na wypełnieniu wytrącanymi substancjami całej przestrzeni międzyziarnowej (c. późnodiagenetyczna).
Mechanizm c. wymienia chemizm wód, z których wytrąca się cement (spoiwo ziarn), prowadzi także do ograniczenia wodoprzepuszczalności skał (→ przewodność).[AM].

Słownik Ciśnienie Litostatyczne:
Znaczenie Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2].Jednostki: N/m2, Pa.[TM cementacja.
Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym cementacja.
Słownik Ciśnienie P:
Znaczenie Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→ c. dynamiczne, → c. hydrostatyczne, → c. geostatyczne). W ogólnym cementacja.
Słownik Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ChZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do cementacja.
Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły cementacja.

Czym jest Cementacja znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: