Ciek (wodny co to jest
Co to jest Ciek (wodny). Wyjaśnienie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki.

Czy przydatne?

Co to jest Wodny Ciek

Definicja CIEK (WODNY): Ciek (wodny)
Wody powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący, zasilający albo bez zaangażowania (neutralny) w relacji do wód podziemnych. Wody płynące pod ziemią w kanałach krasowych nazywa się ciekami podziemnymi. → Rzeka drenująca, → Rzeka infiltrująca.[AK].

Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły ciek (wodny).
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego ciek (wodny).
Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie ciek (wodny).
Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i ciek (wodny).
Słownik Ciśnienie Osmotyczne:
Znaczenie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych błoną półprzepuszczalną. C.o. jest skierowane od roztworu o ciek (wodny).

Czym jest Ciek (wodny znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: