Ciek (wodny co to jest
Co to jest Ciek (wodny). Wyjaśnienie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki.

Czy przydatne?

Co to jest Wodny Ciek

Definicja CIEK (WODNY): Ciek (wodny)
Wody powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący, zasilający albo bez zaangażowania (neutralny) w relacji do wód podziemnych. Wody płynące pod ziemią w kanałach krasowych nazywa się ciekami podziemnymi. → Rzeka drenująca, → Rzeka infiltrująca.[AK].

Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie ciek (wodny).
Słownik Czas Przebywania Wody W Systemie RT:
Znaczenie wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie wodonośnej). Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu to → izochrona. Wymiar ciek (wodny).
Słownik Ciśnienie Dynamiczne Pd, Hd:
Znaczenie dynamiczne pd, Hd Dodatkowe ciśnienie pd, uzupełniające → ciśnienie hydrostatyczne, wywierane na szkielet skalny poprzez wodę albo inny płyn w ruchu. Jest równe połowie iloczynu gęstości płynu i ciek (wodny).
Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką ciek (wodny).
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego ciek (wodny).

Czym jest Ciek (wodny znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: