Ciężka woda co to jest
Co to jest Ciężka woda. Wyjaśnienie ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek →.

Czy przydatne?

Co to jest Woda Ciężka

Ciężka woda
Woda wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do powstawania c.w. w obiegu hydrologicznym, jest parowanie (cząsteczki „lekkie” są lotniejsze, woda pozostająca w zbiorniku ulega względnemu wzbogaceniu w izotopy ciężkie). W razie wód podziemnych jednym z mechanizmów prowadzących do powstawania c.w. jest zamiana izotopowa pomiędzy wodą a skałą wodonośną. Ustalenie c.w. służące jest w pierwszej kolejności do wód sztucznie wzbogaconych w deuter, nie występujących w naturze.[JD].

Czym jest Ciężka woda znaczenie w Słownik definicje C