Ciężka woda co to jest
Co to jest Ciężka woda. Wyjaśnienie ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek →.

Czy przydatne?

Co to jest Woda Ciężka

Definicja CIĘŻKA WODA: Ciężka woda
Woda wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do powstawania c.w. w obiegu hydrologicznym, jest parowanie (cząsteczki „lekkie” są lotniejsze, woda pozostająca w zbiorniku ulega względnemu wzbogaceniu w izotopy ciężkie). W razie wód podziemnych jednym z mechanizmów prowadzących do powstawania c.w. jest zamiana izotopowa pomiędzy wodą a skałą wodonośną. Ustalenie c.w. służące jest w pierwszej kolejności do wód sztucznie wzbogaconych w deuter, nie występujących w naturze.[JD].

Słownik Cementacja:
Znaczenie Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c ciężka woda.
Słownik Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ChZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do ciężka woda.
Słownik Ciek (Wodny):
Znaczenie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący ciężka woda.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego ciężka woda.
Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy ciężka woda.

Czym jest Ciężka woda znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: