Ciśnienie cząstkowe co to jest
Co to jest Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne. Wyjaśnienie ciśnienie parcjalne Ciśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne

Definicja CIŚNIENIE CZĄSTKOWE; CIŚNIENIE PARCJALNE: Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne
Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką zajmuje mieszanina w danej temperaturze. Wedle prawem Daltona ciśnienie mieszaniny gazów doskonałych jest sumą c.cz. poszczególnych składników.[JD].

Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.
Słownik Chemiczna Substancja Wskaźnikowa:
Znaczenie substancja wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić przepływ wody, dodatkowe dopływy i tak dalej Ch.s.w. jest także niekiedy ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.
Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.
Słownik Ciśnienie Litostatyczne:
Znaczenie Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2].Jednostki: N/m2, Pa.[TM ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.

Czym jest Ciśnienie cząstkowe znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: