Ciśnienie cząstkowe co to jest
Co to jest Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne. Wyjaśnienie ciśnienie parcjalne Ciśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne

Definicja CIŚNIENIE CZĄSTKOWE; CIŚNIENIE PARCJALNE: Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne
Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką zajmuje mieszanina w danej temperaturze. Wedle prawem Daltona ciśnienie mieszaniny gazów doskonałych jest sumą c.cz. poszczególnych składników.[JD].

Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.
Słownik Czynniki Kształtujące Warunki Hydrogeologiczne W Basenach Sedymentacyjnych:
Znaczenie kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.
Słownik Czynniki Ochrony Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Działania podejmowane dla ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych. Wyróżnia się czynniki pasywne, zachowawcze (zakazy) i aktywne (działania, nakazy). Pośród czynników ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.
Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.
Słownik Chemiczna Substancja Wskaźnikowa:
Znaczenie substancja wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić przepływ wody, dodatkowe dopływy i tak dalej Ch.s.w. jest także niekiedy ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne.

Czym jest Ciśnienie cząstkowe znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: