Ciśnienie hydrostatyczne ps co to jest
Co to jest Ciśnienie hydrostatyczne ps. Wyjaśnienie Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na.

Czy przydatne?

Co to jest Ps Hydrostatyczne Ciśnienie

Definicja CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE PS: Ciśnienie hydrostatyczne ps
Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie dynamiczne pd] jest do pominięcia, ciśnienie hydrostatyczne ps jest równe ciśnieniu całkowitemu: C.h. może być wyrażone jako wysokość ciśnienia hydrostatycznego: Hs = ps/ρg = ps/γ Wymiar: ps = [ML-1T-2] albo Hs = [L].Jednostki: N/m2, Pa albo m (ryc. 15).[TM].

Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Chemiczna Substancja Wskaźnikowa:
Znaczenie substancja wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić przepływ wody, dodatkowe dopływy i tak dalej Ch.s.w. jest także niekiedy ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Całkowity Węgiel Organiczny CWO:
Znaczenie organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno ciśnienie hydrostatyczne ps.

Czym jest Ciśnienie hydrostatyczne ps znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: