Ciśnienie hydrostatyczne ps co to jest
Co to jest Ciśnienie hydrostatyczne ps. Wyjaśnienie Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na.

Czy przydatne?

Co to jest Ps Hydrostatyczne Ciśnienie

Definicja CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE PS: Ciśnienie hydrostatyczne ps
Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie dynamiczne pd] jest do pominięcia, ciśnienie hydrostatyczne ps jest równe ciśnieniu całkowitemu: C.h. może być wyrażone jako wysokość ciśnienia hydrostatycznego: Hs = ps/ρg = ps/γ Wymiar: ps = [ML-1T-2] albo Hs = [L].Jednostki: N/m2, Pa albo m (ryc. 15).[TM].

Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego ciśnienie hydrostatyczne ps.

Czym jest Ciśnienie hydrostatyczne ps znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: