Ciśnienie hydrostatyczne ps co to jest
Co to jest Ciśnienie hydrostatyczne ps. Wyjaśnienie Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na.

Czy przydatne?

Co to jest Ps Hydrostatyczne Ciśnienie

Definicja CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE PS: Ciśnienie hydrostatyczne ps
Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie dynamiczne pd] jest do pominięcia, ciśnienie hydrostatyczne ps jest równe ciśnieniu całkowitemu: C.h. może być wyrażone jako wysokość ciśnienia hydrostatycznego: Hs = ps/ρg = ps/γ Wymiar: ps = [ML-1T-2] albo Hs = [L].Jednostki: N/m2, Pa albo m (ryc. 15).[TM].

Słownik Całkowita Zawartość Substancji Rozpuszczonych:
Znaczenie substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji rozpuszczonych w wodzie. Niekiedy niesłusznie jest utożsamiany z → mineralizacją wody ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Chlorki:
Znaczenie Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2. Sole kwasu solnego HCl – w tym liczne minerały, na przykład halit.[AM ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Czynniki Ochrony Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Działania podejmowane dla ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych. Wyróżnia się czynniki pasywne, zachowawcze (zakazy) i aktywne (działania, nakazy). Pośród czynników ciśnienie hydrostatyczne ps.
Słownik Ciężka Woda:
Znaczenie wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do ciśnienie hydrostatyczne ps.

Czym jest Ciśnienie hydrostatyczne ps znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: