Ciśnienie złożowe (naft co to jest
Co to jest Ciśnienie złożowe (naft.). Wyjaśnienie Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich.

Czy przydatne?

Co to jest Naft Złożowe Ciśnienie

Definicja CIŚNIENIE ZŁOŻOWE (NAFT.): Ciśnienie złożowe (naft.)
Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości mierzonej od głębokości zalegania poziomu w otworze wiertniczym do powierzchni terenu. Wymiar: [ML-1T-2] albo [L].Jednostki: N/m2, Pa albo m.[AR].

Słownik Czynniki Formujące Skład Chemiczny Wód Kopalnianych:
Znaczenie skład chemiczny wód kopalnianych Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa geologiczna i działalność górnicza. Rozpatrując czynniki geologiczne należy ciśnienie złożowe (naft.).
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego ciśnienie złożowe (naft.).
Słownik Całkowita Zawartość Substancji Rozpuszczonych:
Znaczenie substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji rozpuszczonych w wodzie. Niekiedy niesłusznie jest utożsamiany z → mineralizacją wody ciśnienie złożowe (naft.).
Słownik Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft.):
Znaczenie anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego ciśnienia przyjmuje się na ogół rozmiar gradientu p = 0,117 MPa/10 m (1,2 kG/cm2/10 ciśnienie złożowe (naft.).
Słownik Ciśnienie Hydrostatyczne Ps:
Znaczenie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie ciśnienie złożowe (naft.).

Czym jest Ciśnienie złożowe (naft znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: