Collinsa wykres co to jest
Co to jest Collinsa wykres. Wyjaśnienie wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Collinsa

Definicja COLLINSA WYKRES: Collinsa wykres
Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo czytelna. Używana niekiedy w kartografii hydrogeochemicznej (ryc. 16). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM]]Ryc. 16. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Collinsa.

Słownik Czas Przebywania Wody W Systemie RT:
Znaczenie wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie wodonośnej). Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu to → izochrona. Wymiar collinsa wykres.
Słownik Ciśnienie Osmotyczne:
Znaczenie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych błoną półprzepuszczalną. C.o. jest skierowane od roztworu o collinsa wykres.
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości collinsa wykres.
Słownik Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ChZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do collinsa wykres.
Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem collinsa wykres.

Czym jest Collinsa wykres znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: