Collinsa wykres co to jest
Co to jest Collinsa wykres. Wyjaśnienie wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Collinsa

Definicja COLLINSA WYKRES: Collinsa wykres
Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo czytelna. Używana niekiedy w kartografii hydrogeochemicznej (ryc. 16). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM]]Ryc. 16. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Collinsa.

Słownik Ciężka Woda:
Znaczenie wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do collinsa wykres.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego collinsa wykres.
Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie collinsa wykres.
Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i collinsa wykres.
Słownik Czynniki Formujące Skład Chemiczny Wód Kopalnianych:
Znaczenie skład chemiczny wód kopalnianych Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa geologiczna i działalność górnicza. Rozpatrując czynniki geologiczne należy collinsa wykres.

Czym jest Collinsa wykres znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: