Collinsa wykres co to jest
Co to jest Collinsa wykres. Wyjaśnienie wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Collinsa

Definicja COLLINSA WYKRES: Collinsa wykres
Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo czytelna. Używana niekiedy w kartografii hydrogeochemicznej (ryc. 16). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM]]Ryc. 16. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Collinsa.

Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły collinsa wykres.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego collinsa wykres.
Słownik Chlorki:
Znaczenie Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2. Sole kwasu solnego HCl – w tym liczne minerały, na przykład halit.[AM collinsa wykres.
Słownik Ciek (Wodny):
Znaczenie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący collinsa wykres.
Słownik Ciśnienie Hydrostatyczne Ps:
Znaczenie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie collinsa wykres.

Czym jest Collinsa wykres znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: