Collinsa wykres co to jest
Co to jest Collinsa wykres. Wyjaśnienie wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Collinsa

Definicja COLLINSA WYKRES: Collinsa wykres
Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo czytelna. Używana niekiedy w kartografii hydrogeochemicznej (ryc. 16). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM]]Ryc. 16. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Collinsa.

Słownik Ciśnienie Litostatyczne:
Znaczenie Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2].Jednostki: N/m2, Pa.[TM collinsa wykres.
Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i collinsa wykres.
Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką collinsa wykres.
Słownik Cementacja:
Znaczenie Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c collinsa wykres.
Słownik Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft.):
Znaczenie anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego ciśnienia przyjmuje się na ogół rozmiar gradientu p = 0,117 MPa/10 m (1,2 kG/cm2/10 collinsa wykres.

Czym jest Collinsa wykres znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: