Cyjanki CN co to jest
Co to jest Cyjanki CN-]. Wyjaśnienie aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe.

Czy przydatne?

Co to jest Cn Cyjanki

Definicja CYJANKI CN-]: Cyjanki CN-]
1. Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły powiązane z zanieczyszczeniem wód podziemnych – dopływem ścieków z galwanizerni, koksowni, gazowni albo innych zakładów przemysłu chemicznego i metalurgicznego. To jest jon wyjątkowo trwały i stabilny w różnych warunkach. 2. Sole cyjanowodoru.[AM].

Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką cyjanki cn-].
Słownik Ciśnienie Litostatyczne:
Znaczenie Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2].Jednostki: N/m2, Pa.[TM cyjanki cn-].
Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie cyjanki cn-].
Słownik Całkowity Węgiel Organiczny CWO:
Znaczenie organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno cyjanki cn-].
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości cyjanki cn-].

Czym jest Cyjanki CN znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: