Cyjanki CN co to jest
Co to jest Cyjanki CN-]. Wyjaśnienie aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe.

Czy przydatne?

Co to jest Cn Cyjanki

Definicja CYJANKI CN-]: Cyjanki CN-]
1. Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły powiązane z zanieczyszczeniem wód podziemnych – dopływem ścieków z galwanizerni, koksowni, gazowni albo innych zakładów przemysłu chemicznego i metalurgicznego. To jest jon wyjątkowo trwały i stabilny w różnych warunkach. 2. Sole cyjanowodoru.[AM].

Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie cyjanki cn-].
Słownik Ciśnienie Dynamiczne Pd, Hd:
Znaczenie dynamiczne pd, Hd Dodatkowe ciśnienie pd, uzupełniające → ciśnienie hydrostatyczne, wywierane na szkielet skalny poprzez wodę albo inny płyn w ruchu. Jest równe połowie iloczynu gęstości płynu i cyjanki cn-].
Słownik Chlorki:
Znaczenie Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2. Sole kwasu solnego HCl – w tym liczne minerały, na przykład halit.[AM cyjanki cn-].
Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką cyjanki cn-].
Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy cyjanki cn-].

Czym jest Cyjanki CN znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: