Cyjanki CN co to jest
Co to jest Cyjanki CN-]. Wyjaśnienie aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe.

Czy przydatne?

Co to jest Cn Cyjanki

Definicja CYJANKI CN-]: Cyjanki CN-]
1. Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły powiązane z zanieczyszczeniem wód podziemnych – dopływem ścieków z galwanizerni, koksowni, gazowni albo innych zakładów przemysłu chemicznego i metalurgicznego. To jest jon wyjątkowo trwały i stabilny w różnych warunkach. 2. Sole cyjanowodoru.[AM].

Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie cyjanki cn-].
Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem cyjanki cn-].
Słownik Ciśnienie Hydrostatyczne Ps:
Znaczenie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie cyjanki cn-].
Słownik Całkowita Zawartość Substancji Rozpuszczonych:
Znaczenie substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji rozpuszczonych w wodzie. Niekiedy niesłusznie jest utożsamiany z → mineralizacją wody cyjanki cn-].
Słownik Ciśnienie Osmotyczne:
Znaczenie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych błoną półprzepuszczalną. C.o. jest skierowane od roztworu o cyjanki cn-].

Czym jest Cyjanki CN znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: