Czas przebywania wody w co to jest
Co to jest Czas przebywania wody w systemie RT. Wyjaśnienie systemie RT Średni czas dopływu.

Czy przydatne?

Co to jest Czas przebywania wody w systemie RT

Definicja CZAS PRZEBYWANIA WODY W SYSTEMIE RT: Czas przebywania wody w systemie RT
Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie wodonośnej). Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu to → izochrona. Wymiar: [T].Jednostki: d, a.[TM].

Słownik Całkowity Węgiel Organiczny CWO:
Znaczenie organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno czas przebywania wody w systemie rt.
Słownik Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft.):
Znaczenie anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego ciśnienia przyjmuje się na ogół rozmiar gradientu p = 0,117 MPa/10 m (1,2 kG/cm2/10 czas przebywania wody w systemie rt.
Słownik Czynniki Ochrony Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Działania podejmowane dla ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych. Wyróżnia się czynniki pasywne, zachowawcze (zakazy) i aktywne (działania, nakazy). Pośród czynników czas przebywania wody w systemie rt.
Słownik Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ChZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do czas przebywania wody w systemie rt.
Słownik Ciśnienie Hydrostatyczne Ps:
Znaczenie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie czas przebywania wody w systemie rt.

Czym jest Czas przebywania wody w znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: