Czynniki formujące skład co to jest
Co to jest Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych. Wyjaśnienie chemiczny wód.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych

Definicja CZYNNIKI FORMUJĄCE SKŁAD CHEMICZNY WÓD KOPALNIANYCH: Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych
Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa geologiczna i działalność górnicza. Rozpatrując czynniki geologiczne należy uwzględnić w pierwszej kolejności te, które określają układ hydrogeologiczny eksploatowanych złóż. To są: budowa strukturalna i stopień zaangażowania tektonicznego górotworu, jak także wykształcenie litologiczne, miąższość i przepuszczalność serii złożowej i jej nadkładu. Czynniki te mają wpływ na kształtowanie się więzi hydraulicznej pomiędzy → poziomami wodonośnymi występującymi w utworach nadkładu i w serii złożowej i pomiędzy tymi ostatnimi a → wodami powierzchniowymi. Wpływają także na intensywność zasilania drenowanych poziomów wodonośnych serii złożowej(→ zasilanie wód podziemnych). Do ekipy czynników górniczych należy zaliczyć: metodę eksploatacji górniczej, czas, wielkość i głębokość eksploatacji i zasięg i intensywność drenażu górniczego. Ważny wpływ na kształtowanie się chemizmu wód kopalnianych może mieć także składowanie odpadów, raczej poeksploatacyjnych, na powierzchni terenu, jak także wprowadzanie do wyrobisk górniczych odpadów i wód technologicznych.[AR].

Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.
Słownik Czas Przebywania Wody W Systemie RT:
Znaczenie wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie wodonośnej). Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu to → izochrona. Wymiar czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.
Słownik Chmura Zanieczyszczeń; Obłok:
Znaczenie zanieczyszczeń; obłok Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do chmury w strumieniu wód podziemnych (ryc. 14). → Ognisko czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.
Słownik Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ChZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.

Czym jest Czynniki formujące skład znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: