Czynniki formujące skład co to jest
Co to jest Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych. Wyjaśnienie chemiczny wód.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych

Definicja CZYNNIKI FORMUJĄCE SKŁAD CHEMICZNY WÓD KOPALNIANYCH: Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych
Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa geologiczna i działalność górnicza. Rozpatrując czynniki geologiczne należy uwzględnić w pierwszej kolejności te, które określają układ hydrogeologiczny eksploatowanych złóż. To są: budowa strukturalna i stopień zaangażowania tektonicznego górotworu, jak także wykształcenie litologiczne, miąższość i przepuszczalność serii złożowej i jej nadkładu. Czynniki te mają wpływ na kształtowanie się więzi hydraulicznej pomiędzy → poziomami wodonośnymi występującymi w utworach nadkładu i w serii złożowej i pomiędzy tymi ostatnimi a → wodami powierzchniowymi. Wpływają także na intensywność zasilania drenowanych poziomów wodonośnych serii złożowej(→ zasilanie wód podziemnych). Do ekipy czynników górniczych należy zaliczyć: metodę eksploatacji górniczej, czas, wielkość i głębokość eksploatacji i zasięg i intensywność drenażu górniczego. Ważny wpływ na kształtowanie się chemizmu wód kopalnianych może mieć także składowanie odpadów, raczej poeksploatacyjnych, na powierzchni terenu, jak także wprowadzanie do wyrobisk górniczych odpadów i wód technologicznych.[AR].

Słownik Ciśnienie Dynamiczne Pd, Hd:
Znaczenie dynamiczne pd, Hd Dodatkowe ciśnienie pd, uzupełniające → ciśnienie hydrostatyczne, wywierane na szkielet skalny poprzez wodę albo inny płyn w ruchu. Jest równe połowie iloczynu gęstości płynu i czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.
Słownik Cementacja:
Znaczenie Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.
Słownik Ciek (Wodny):
Znaczenie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.
Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych.

Czym jest Czynniki formujące skład znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: