Czynniki kształtujące co to jest
Co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych

Definicja CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W BASENACH SEDYMENTACYJNYCH: Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych
Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna, wykształcenie litologiczne skał i stopień ich diagenezy i warunki zasilania i drenażu naturalnego i antropogenicznego mechanizmów wodonośnych. → Zasilanie wód podziemnych, → Drenaż wód podziemnych.[AR].

Słownik Ciśnienie Litostatyczne:
Znaczenie Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2].Jednostki: N/m2, Pa.[TM czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft.):
Znaczenie anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego ciśnienia przyjmuje się na ogół rozmiar gradientu p = 0,117 MPa/10 m (1,2 kG/cm2/10 czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Całkowity Węgiel Organiczny CWO:
Znaczenie organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Czynniki Ochrony Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Działania podejmowane dla ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych. Wyróżnia się czynniki pasywne, zachowawcze (zakazy) i aktywne (działania, nakazy). Pośród czynników czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.

Czym jest Czynniki kształtujące warunki znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: