Czynniki kształtujące co to jest
Co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych

Definicja CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W BASENACH SEDYMENTACYJNYCH: Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych
Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna, wykształcenie litologiczne skał i stopień ich diagenezy i warunki zasilania i drenażu naturalnego i antropogenicznego mechanizmów wodonośnych. → Zasilanie wód podziemnych, → Drenaż wód podziemnych.[AR].

Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Ciśnienie Hydrostatyczne Ps:
Znaczenie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Chlorofluorowęgle CFC; Freony (Nazwa Handl.):
Znaczenie CFC; freony (nazwa handl.) Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych. Przykłady: fluorotrójchlorometan (CFCl3-F11), dwufluorodwuchlorometan (CF2Cl 2 - F12), trójfluorochlorometan (CF3 Cl-F13 czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Ciśnienie Litostatyczne:
Znaczenie Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2].Jednostki: N/m2, Pa.[TM czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.

Czym jest Czynniki kształtujące warunki znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: