Czynniki kształtujące co to jest
Co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych

Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych
Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna, wykształcenie litologiczne skał i stopień ich diagenezy i warunki zasilania i drenażu naturalnego i antropogenicznego mechanizmów wodonośnych. → Zasilanie wód podziemnych, → Drenaż wód podziemnych.[AR].

Czym jest Czynniki kształtujące warunki znaczenie w Słownik definicje C