Czynniki kształtujące co to jest
Co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych

Definicja CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W BASENACH SEDYMENTACYJNYCH: Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych
Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna, wykształcenie litologiczne skał i stopień ich diagenezy i warunki zasilania i drenażu naturalnego i antropogenicznego mechanizmów wodonośnych. → Zasilanie wód podziemnych, → Drenaż wód podziemnych.[AR].

Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Cementacja:
Znaczenie Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Całkowity Węgiel Organiczny CWO:
Znaczenie organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Ciężka Woda:
Znaczenie wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych.

Czym jest Czynniki kształtujące warunki znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: