Darcy D co to jest
Co to jest Darcy D. Wyjaśnienie przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach.

Czy przydatne?

Co to jest D Darcy

Definicja DARCY D: Darcy D
Jednostka → przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny niejednorodne): „darcy jest przepuszczalnością warstwy, poprzez którą płyn mający lepkość 1 centypuaza przemieszcza się z natężeniem 1 cm3/s poprzez przekrój 1 cm2 pod wpływem gradientu ciśnienia wynoszącego 1 atmosferę, pod warunkiem iż ruch nie jest turbulentny”, ściślej: podlega liniowemu prawu Darcy'ego. W sensie fizycznym znaczy to w przybliżeniu przekrój kapilary o długości 1 cm, poprzez którą w podanych warunkach przepłynie taka sama liczba płynu jak poprzez próbkę skały o przekroju 1 cm2. Wymiar: 1D = [L2].Jednostki: 1D=1da = 9,87·10-9cm2.

Słownik Detergent Twardy:
Znaczenie Detergent odporny na → biodegradację, b. trwały w naturalnym środowisku, nie podlegający rozkładowi w procesie biologicznego oczyszczania ścieków ani → samooczyszczania się wód podziemnych. → darcy d.
Słownik Drenaż Ochronny Skarp; Drenaż Ochronny Zboczy:
Znaczenie skarp; drenaż ochronny zboczy Odwodnienie skarp wykonane raczej u ich podnóża w celu zapewnienia stateczności (ryc. 18).[AK]Ryc. 18. Przykłady drenażowego zabezpieczenia skarp (częściowo wg Wieczysty darcy d.
Słownik Dokumentacja Hydrogeologiczna Złoża:
Znaczenie hydrogeologiczna złoża D.h.z. stanowi część składową dokumentacji geologicznej złoża. Sporządzona jest w formie opisowej i graficznej. Obejmuje wyniki zaprojektowanych badań i ich interpretację darcy d.
Słownik Depresja Jednostkowa Przyrostowa Sp:
Znaczenie jednostkowa przyrostowa sp Wzrost depresji na jednostkowy wzrost natężenia pompowania (wydatku Q) studni:sp = Δs/ΔQ Wymiar: [L-2T].Jednostki: h/m2 = mh/m3. → Depresja zwierciadła wody, → Depresja darcy d.
Słownik Dyskretyzacja Czasu:
Znaczenie Dyskretyzacja czasu Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR darcy d.

Czym jest Darcy D znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: