Darcy D co to jest
Co to jest Darcy D. Wyjaśnienie przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach.

Czy przydatne?

Co to jest D Darcy

Definicja DARCY D: Darcy D
Jednostka → przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny niejednorodne): „darcy jest przepuszczalnością warstwy, poprzez którą płyn mający lepkość 1 centypuaza przemieszcza się z natężeniem 1 cm3/s poprzez przekrój 1 cm2 pod wpływem gradientu ciśnienia wynoszącego 1 atmosferę, pod warunkiem iż ruch nie jest turbulentny”, ściślej: podlega liniowemu prawu Darcy'ego. W sensie fizycznym znaczy to w przybliżeniu przekrój kapilary o długości 1 cm, poprzez którą w podanych warunkach przepłynie taka sama liczba płynu jak poprzez próbkę skały o przekroju 1 cm2. Wymiar: 1D = [L2].Jednostki: 1D=1da = 9,87·10-9cm2.

Słownik Drenaż Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego w konsekwencji mechanizmów naturalnych (poprzez źródło, silnie spękane strefy dyslokacyjne, doliny rzeczne i cieki wód powierzchniowych, wody darcy d.
Słownik Dziennik Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Dokument zawierający wyniki badań i obserwacji prowadzonych przed rozpoczęciem pompowania (głębokość nawiercenia i stabilizacji zwierciadła wody, rodzaj i charakter poziomu wodonośnego darcy d.
Słownik Dren Krasowy:
Znaczenie Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu do kanału krasowego zasilającego → źródło. → Kanały krasowe.[AR darcy d.
Słownik Dyskretyzacja Obszaru Filtracji; (Przestrzeni):
Znaczenie obszaru filtracji; (przestrzeni) Podział obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe przypisane węzłom siatki dyskretyzacyjnej sposobem symetralnych (→ sposób różnicowa) albo na przedmioty obszaru darcy d.
Słownik Dopływ Do Kopalni:
Znaczenie Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym rozróżnia się dopływ chwilowy, określony w momencie pomiaru, i dopływ średni darcy d.

Czym jest Darcy D znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: