Darcy'ego prawo co to jest
Co to jest Darcy'ego prawo. Wyjaśnienie doświadczalne prawo filtracji wyrażające proporcjonalność.

Czy przydatne?

Co to jest Prawo Ego Darcy

Definicja DARCY'EGO PRAWO: Darcy'ego prawo
Liniowe doświadczalne prawo filtracji wyrażające proporcjonalność prędkości filtracji do spadku hydraulicznego. D.p. wyraża się wzorem:v = kI gdzie: v – szybkość filtracji [LT--1], k – współczynnik filtracji [LT--1], I – spadek hydrauliczny [1] wyrażający się wzorem: I = ΔH/s gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], s – droga filtracji [L]. W zapisie różniczkowym D.p. ma postać:v = -k (δH / δs) Symbol minus znaczy, iż dodatniemu przyrostowi drogi filtracji odpowiada niekorzystny wzrost wysokości hydraulicznej.[MR].

Słownik Darcy D:
Znaczenie przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny niejednorodne): „darcy jest przepuszczalnością warstwy, poprzez którą płyn darcy'ego prawo.
Słownik Dynamika Wód Podziemnych; Hydrogeodynamika:
Znaczenie podziemnych; hydrogeodynamika Dział hydrogeologii zajmujący się ruchem wód podziemnych (→ filtracja) w środowisku skalnym. D.w.p. bada prawidłowości ruchu wód podziemnych w skorupie ziemskiej i darcy'ego prawo.
Słownik Drenaż Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego w konsekwencji mechanizmów naturalnych (poprzez źródło, silnie spękane strefy dyslokacyjne, doliny rzeczne i cieki wód powierzchniowych, wody darcy'ego prawo.
Słownik Drenaż Rozsączający Ścieki:
Znaczenie ścieki Układ drenów zakładanych w strefie aeracji, wykorzystywany na przykład w piaskach i piaskach gliniastych do biologicznego oczyszczania niewielkiej ilości ścieków. Zwierciadło wód podziemnych darcy'ego prawo.
Słownik Dihydrol:
Znaczenie Najprostsza asocjacja cząsteczek wody o wzorze (H2O)2 występująca szczególnie obficie w temperaturze 4°C (59% cząsteczek), tymczasem udział cząsteczek pojedynczych (monohydrol H2O) wynosi 20%, a darcy'ego prawo.

Czym jest Darcy'ego prawo znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: