Darcy'ego prawo co to jest
Co to jest Darcy'ego prawo. Wyjaśnienie doświadczalne prawo filtracji wyrażające proporcjonalność.

Czy przydatne?

Co to jest Prawo Ego Darcy

Darcy'ego prawo
Liniowe doświadczalne prawo filtracji wyrażające proporcjonalność prędkości filtracji do spadku hydraulicznego. D.p. wyraża się wzorem:v = kI gdzie: v – szybkość filtracji [LT--1], k – współczynnik filtracji [LT--1], I – spadek hydrauliczny [1] wyrażający się wzorem: I = ΔH/s gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], s – droga filtracji [L]. W zapisie różniczkowym D.p. ma postać:v = -k (δH / δs) Symbol minus znaczy, iż dodatniemu przyrostowi drogi filtracji odpowiada niekorzystny wzrost wysokości hydraulicznej.[MR].

Czym jest Darcy'ego prawo znaczenie w Słownik definicje D