Daviesa równanie co to jest
Co to jest Daviesa równanie. Wyjaśnienie równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania →.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie Daviesa

Definicja DAVIESA RÓWNANIE: Daviesa równanie
Modyfikacja równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania → współczynnika aktywności γ jonów pierwiastków śladowych w roztworach o sile jonowej I < 0,5.

Słownik Dokumentacja Hydrogeologiczna Złoża:
Znaczenie hydrogeologiczna złoża D.h.z. stanowi część składową dokumentacji geologicznej złoża. Sporządzona jest w formie opisowej i graficznej. Obejmuje wyniki zaprojektowanych badań i ich interpretację daviesa równanie.
Słownik Dyspersja; Dyspersja W Wodach Podziemnych:
Znaczenie dyspersja w wodach podziemnych Zespół efektów wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych i w poszczególnych punktach przestrzeni porowej) i fizykochemicznych daviesa równanie.
Słownik Detergent Miękki:
Znaczenie Detergent podatny na → biodegradację, nietrwały w naturalnym środowisku, podlegający rozkładowi przy → samooczyszczaniu się wód podziemnych i w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. → daviesa równanie.
Słownik Deficyt Retencji:
Znaczenie Deficyt retencji Różnica pomiędzy potencjalną retencją (pojemnością wodną) a aktualnym stopniem nasycenia warstwy wodonośnej.[SK daviesa równanie.
Słownik Dwutlenek Węgla Zrównoważony; D.W. Bierny, Ditlenek Węgla Zrównoważony:
Znaczenie zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony Część rozpuszczonego w wodzie podziemnej gazowego (wolnego) dwutlenku węgla, warunkująca utrzymanie się wodorowęglanów w stanie rozpuszczonym daviesa równanie.

Czym jest Daviesa równanie znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: