Deficyt retencji co to jest
Co to jest Deficyt retencji. Wyjaśnienie pomiędzy potencjalną retencją (pojemnością wodną) a.

Czy przydatne?

Co to jest Retencji Deficyt

Definicja DEFICYT RETENCJI: Deficyt retencji
Różnica pomiędzy potencjalną retencją (pojemnością wodną) a aktualnym stopniem nasycenia warstwy wodonośnej.[SK].

Słownik Deficyt, Niedobór Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przyjmuje się umownie, iż deficyt wód podziemnych występuje, gdy zasoby dyspozycyjne (na przykład wyrażone modułem odpływu podziemnego) są znacząco mniejsze niż średnie ((na przykład deficyt retencji.
Słownik Desulfatyzacja:
Znaczenie Mechanizmy hydrogeochemiczne prowadzące do usuwania siarczanów z wód podziemnych. D. może bazować na przykład na → wytrącaniu siarczanów z wody albo na biochemicznej → redukcji siarczanów.[AM deficyt retencji.
Słownik Dyskretyzacja:
Znaczenie Zastąpienie obszaru ciągłego zbiorem podobszarów. W zagadnieniach hydrogeologicznych d. jest służąca do podziału obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe (przedmioty, → d. obszaru filtracji) i do deficyt retencji.
Słownik Dyrektywa Unii Europejskiej:
Znaczenie prawny stanowiący, który odpowiada ustawie Sejmu RP, ustanawiany poprzez Radę UE. Ma charakter obowiązkowy dla krajów członkowskich UE. W krajach kandydujących powinna być etapowo wprowadzana (moment deficyt retencji.
Słownik Dwutlenek Węgla Ogólny; Ditlenek Węgla Ogólny:
Znaczenie ogólny; ditlenek węgla ogólny Suma → dwutlenku węgla wolnego i związanego w węglanach i wodorowęglanach występujących w wodzie (ryc. 22, 91).[AM]Ryc. 22. Ogólny model występowania dwutlenku węgla w deficyt retencji.

Czym jest Deficyt retencji znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: