degradacja wód podziemnych co to jest
Co to jest degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p.

Czy przydatne?

Co to jest degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p.

Definicja DEGRADACJA WÓD PODZIEMNYCH; OBNIŻENIE JAKOŚCI W.P., ZANIECZYSZCZENIE W.P., SKAŻENIE W.P.: degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p.
W hydrogeologii degradacja jest rozumiana jako obniżenie naturalnej jakości i ilości wody podziemnej wywołane czynnikami geogenicznymi albo antropogenicznymi. Powodem degradacji wód podziemnych jest ich skażenie (zanieczyszczenie) wywołane przenikaniem → substancji zanieczyszczających z powierzchni, wód powierzchniowych albo innych warstw, przeeksploatowaniem zasobów, nadmiernym zdepresjonowaniem lokalnym albo regionalnym. degradacja jakościowa bazuje na mechanicznym (zawiesina), chemicznym albo biologiczno-organicznym (bakterie, wirusy, organizmy żywe, substancje organiczne i produkty ich rozpadu) zanieczyszczeniu wód. degradacja ilościowa prowadzi do → zubożenia wód podziemnych. → Skażenie wód podziemnych.[AS].

Słownik Dren Krasowy:
Znaczenie Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu do kanału krasowego zasilającego → źródło. → Kanały krasowe.[AR degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p..
Słownik Dyskretyzacja Czasu:
Znaczenie Dyskretyzacja czasu Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p..
Słownik Dyspersja Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych; mechaniczna dyspersja znacznika albo substancji rozpuszczonej w wodzie degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p..
Słownik Dział Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Linia, wzdłuż której występuje kulminacja zwierciadła wód podziemnych i która rozdziela dwie zlewnie wód podziemnych, dwa przeciwne kierunki spływu wód podziemnych (ryc. 23).[SK, AK]Ryc degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p..
Słownik Dyfuzja Adwekcyjna; Dyfuzja Konwekcyjna:
Znaczenie dyfuzja konwekcyjna Dyfuzja molekularna w środowisku poruszających się wód podziemnych (→ dyfuzja, → dyspersja). Do członu dyfuzyjnego opisanego drugim prawem Ficka (→ dyfuzja) dodaje się człon degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p..

Czym jest degradacja wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: