Dehydratacja; odszczepienie co to jest
Co to jest Dehydratacja; odszczepienie cząstek wody. Wyjaśnienie cząstek wody Definicja szeroko.

Czy przydatne?

Co to jest Dehydratacja; odszczepienie cząstek wody

Dehydratacja; odszczepienie cząstek wody
Definicja szeroko służące w naukach przyrodniczych. W hydrogeologii:1. Mechanizm zachodzący między innymi w wodach podziemnych, opierający na odszczepieniu od jonów albo rozpuszczonych cząsteczek dipoli wody. D. zachodzi na przykład przy wzroście mineralizacji wód podziemnych, jest procesem przeciwstawnym do → hydratacji. 2.
Definicja d. jest także stosowane do ustalenia procesu odłączania cząsteczek wody od uprzednio uwodnionych minerałów, wskutek czego mogą się tworzyć wody dehydratacyjne.[AM].

Czym jest Dehydratacja; odszczepienie znaczenie w Słownik definicje D