Dekolmatacja (przewodu co to jest
Co to jest Dekolmatacja (przewodu krasowego). Wyjaśnienie krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowego Przewodu Dekolmatacja

Definicja DEKOLMATACJA (PRZEWODU KRASOWEGO): Dekolmatacja (przewodu krasowego)
Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego w nim ciśnienia.[JD].

Słownik Dwutlenek Węgla Zrównoważony; D.W. Bierny, Ditlenek Węgla Zrównoważony:
Znaczenie zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony Część rozpuszczonego w wodzie podziemnej gazowego (wolnego) dwutlenku węgla, warunkująca utrzymanie się wodorowęglanów w stanie rozpuszczonym dekolmatacja (przewodu krasowego).
Słownik Dyspersja; Dyspersja W Wodach Podziemnych:
Znaczenie dyspersja w wodach podziemnych Zespół efektów wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych i w poszczególnych punktach przestrzeni porowej) i fizykochemicznych dekolmatacja (przewodu krasowego).
Słownik Darcy D:
Znaczenie przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny niejednorodne): „darcy jest przepuszczalnością warstwy, poprzez którą płyn dekolmatacja (przewodu krasowego).
Słownik Droga Migracji:
Znaczenie Droga przemieszczania się → substancji zanieczyszczających od → ogniska zanieczyszczenia do punktu poboru wód podziemnych albo bazy (strefy) drenażu. Obejmuje: przesączanie poprzez → strefę aeracji dekolmatacja (przewodu krasowego).
Słownik Dokładność (Pomiaru):
Znaczenie Stopień zgodności pomiędzy rezultatem pomiaru a wartością prawdziwą. W hydrogeochemii definicja służące na przykład przy ocenie sposoby analitycznej. Znaczy zgodność wyników uzyskiwanych daną dekolmatacja (przewodu krasowego).

Czym jest Dekolmatacja (przewodu znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: