denitryfikacja co to jest
Co to jest denitryfikacja. Wyjaśnienie przebiegający powszechnie w przyrodzie, opierający na.

Czy przydatne?

Co to jest Denitryfikacja

denitryfikacja
Mechanizm przebiegający powszechnie w przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej, redukcji utlenionych form azotu do azotu cząsteczkowego (d. częściowa) albo do amoniaku (d. całkowita). W wodach powierzchniowych i podziemnych d. przebiega w warunkach redukcyjnych, najczęściej pod wpływem bakterii denitryfikacyjnych (denitryfikujących), sporadycznie dzieje się pozabiologicznie.
Mechanizm d. jest używany w praktyce do usuwania azotanów przy uzdatnianiu wody w warstwie wodonośnej.→ Azot, → Amonifkacja.[AM].

Czym jest denitryfikacja znaczenie w Słownik definicje D