Depresja zwierciadła wody co to jest
Co to jest Depresja zwierciadła wody; depresja s. Wyjaśnienie depresja s Obniżenie, wgłębienie w.

Czy przydatne?

Co to jest Depresja zwierciadła wody; depresja s

Depresja zwierciadła wody; depresja s
Obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej spowodowane pompowaniem albo wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem i tym podobne (→ depresja jednostkowa, → depresja jednostkowa przyrostowa). D. wyraża się różnicą stanów zwierciadła statycznego i zwierciadła dynamicznego (→ zwierciadło wód podziemnych). D. regionalna to średnia rozmiar obniżenia statycznego zwierciadła wody podziemnej w obrębie jednostki hydrogeologicznej, powstałego pod wpływem eksploatacji wody podziemnej dzięki większej liczby ujęć (bez uwzględniania depresji w samych ujęciach – studniach); spowodowana łącznym wydobyciem wody w ilości 1000 m3/dobę nosi nazwę d. regionalnej jednostkowej. D. wypadkowa – obniżenie statycznego zwierciadła wody powstałe w wyniku interferencji lejów depresji studzien współdziałających. W zależności od wielkości zmian d.z.w. w trakcie eksploatacji wody podziemnej depresja może być d. ustaloną, a więc stałą w momencie wydobywania wody, i d. nieustaloną, jest to ulegającą zmianom w trakcie jej eksploatacji. D. rzeczywista to obniżenie na zewnętrznej ścianie otworu hydrogeologicznego (studni) mierzone w przyległym piezometrze, tymczasem w samym otworze hydrogeologicznym (studni) obserwujemy depresję (d. pozorna) zwiększoną o zeskok (→ sukces przyścienny). D. obliczeniową jest d. rzeczywista, wyznaczana najczęściej poprzez odjęcie wartości → efektu przyściennego (zeskoku, będącego słowem strat hydraulicznych na filtrze) od wartości depresji w studni pompowanej (d. pozornej). Wymiar: [L]. Jednostka: m. [AK, TM].

Czym jest Depresja zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje D