Depresja zwierciadła wody co to jest
Co to jest Depresja zwierciadła wody; depresja s. Wyjaśnienie depresja s Obniżenie, wgłębienie w.

Czy przydatne?

Co to jest Depresja zwierciadła wody; depresja s

Definicja DEPRESJA ZWIERCIADŁA WODY; DEPRESJA S: Depresja zwierciadła wody; depresja s
Obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej spowodowane pompowaniem albo wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem i tym podobne (→ depresja jednostkowa, → depresja jednostkowa przyrostowa). D. wyraża się różnicą stanów zwierciadła statycznego i zwierciadła dynamicznego (→ zwierciadło wód podziemnych). D. regionalna to średnia rozmiar obniżenia statycznego zwierciadła wody podziemnej w obrębie jednostki hydrogeologicznej, powstałego pod wpływem eksploatacji wody podziemnej dzięki większej liczby ujęć (bez uwzględniania depresji w samych ujęciach – studniach); spowodowana łącznym wydobyciem wody w ilości 1000 m3/dobę nosi nazwę d. regionalnej jednostkowej. D. wypadkowa – obniżenie statycznego zwierciadła wody powstałe w wyniku interferencji lejów depresji studzien współdziałających. W zależności od wielkości zmian d.z.w. w trakcie eksploatacji wody podziemnej depresja może być d. ustaloną, a więc stałą w momencie wydobywania wody, i d. nieustaloną, jest to ulegającą zmianom w trakcie jej eksploatacji. D. rzeczywista to obniżenie na zewnętrznej ścianie otworu hydrogeologicznego (studni) mierzone w przyległym piezometrze, tymczasem w samym otworze hydrogeologicznym (studni) obserwujemy depresję (d. pozorna) zwiększoną o zeskok (→ sukces przyścienny). D. obliczeniową jest d. rzeczywista, wyznaczana najczęściej poprzez odjęcie wartości → efektu przyściennego (zeskoku, będącego słowem strat hydraulicznych na filtrze) od wartości depresji w studni pompowanej (d. pozornej). Wymiar: [L]. Jednostka: m. [AK, TM].

Słownik Dwutlenek Węgla Agresywny; Ditlenek Węgla Agresywny, co2 Agresywny:
Znaczenie agresywny; ditlenek węgla agresywny, CO2 agresywny Część rozpuszczonego w wodzie gazowego dwutlenku węgla przekraczająca stężenie CO2 nieodzowne dla utrzymania się w stanie rozpuszczonym depresja zwierciadła wody; depresja s.
Słownik Dyskretyzacja Obszaru Filtracji; (Przestrzeni):
Znaczenie obszaru filtracji; (przestrzeni) Podział obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe przypisane węzłom siatki dyskretyzacyjnej sposobem symetralnych (→ sposób różnicowa) albo na przedmioty obszaru depresja zwierciadła wody; depresja s.
Słownik Dział Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Linia, wzdłuż której występuje kulminacja zwierciadła wód podziemnych i która rozdziela dwie zlewnie wód podziemnych, dwa przeciwne kierunki spływu wód podziemnych (ryc. 23).[SK, AK]Ryc depresja zwierciadła wody; depresja s.
Słownik Dren Krasowy:
Znaczenie Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu do kanału krasowego zasilającego → źródło. → Kanały krasowe.[AR depresja zwierciadła wody; depresja s.
Słownik Denitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm przebiegający powszechnie w przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej, redukcji utlenionych form azotu do azotu cząsteczkowego (d. częściowa) albo depresja zwierciadła wody; depresja s.

Czym jest Depresja zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: