Desorpcja co to jest
Co to jest Desorpcja. Wyjaśnienie mechanizm fizykochemiczny zachodzący w układzie woda podziemna.

Czy przydatne?

Co to jest Desorpcja

Definicja DESORPCJA: Desorpcja
Fundamentalny mechanizm fizykochemiczny zachodzący w układzie woda podziemna-skała i decyzyjny o chemizmie wód. mechanizm odwrotny do → adsorpcji, opierający na odłączeniu od → adsorbentów uprzednio zaadsorbowanych cząsteczek (→ adsorbatów) i wzbogaceniu nimi krążących wód podziemnych. → Zamiana jonowa.[AM].

Słownik Darcy D:
Znaczenie przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny niejednorodne): „darcy jest przepuszczalnością warstwy, poprzez którą płyn desorpcja.
Słownik Dyspersja Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych; mechaniczna dyspersja znacznika albo substancji rozpuszczonej w wodzie desorpcja.
Słownik Droga Migracji:
Znaczenie Droga przemieszczania się → substancji zanieczyszczających od → ogniska zanieczyszczenia do punktu poboru wód podziemnych albo bazy (strefy) drenażu. Obejmuje: przesączanie poprzez → strefę aeracji desorpcja.
Słownik Dupuita Schemat (Warstwy Wodo Nośnej O Zwierciadle Swobodnym):
Znaczenie warstwy wodo nośnej o zwierciadle swobodnym) Schemat jednorodnej (k = const) warstwy wodonośnej o → zwierciadle swobodnym i płaskim, poziomym spągu. W modelu przyjmuje się poziomy układ linii prądu desorpcja.
Słownik Debye'a-Hückela Równanie:
Znaczenie równanie Wzór na obliczenie → współczynnika aktywności jonów w roztworze. Gdy → siła jonowa roztworu I < 0, wówczas: gdzie: γi – współczynnik aktywności jonu i [1], I – siła jonowa roztworu [1]: ci – desorpcja.

Czym jest Desorpcja znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: