Detergent miękki co to jest
Co to jest Detergent miękki. Wyjaśnienie podatny na → biodegradację, nietrwały w naturalnym.

Czy przydatne?

Co to jest Miękki Detergent

Definicja DETERGENT MIĘKKI: Detergent miękki
Detergent podatny na → biodegradację, nietrwały w naturalnym środowisku, podlegający rozkładowi przy → samooczyszczaniu się wód podziemnych i w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. → Detergent twardy, → Substancja powierzchniowo czynna.[AM].

Słownik Dopływ Do Kopalni:
Znaczenie Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym rozróżnia się dopływ chwilowy, określony w momencie pomiaru, i dopływ średni detergent miękki.
Słownik Dwutlenek Węgla co2; Ditlenek Węgla:
Znaczenie ditlenek węgla Gaz dobrze rozpuszczalny w wodach naturalnych, powszechnie występujący w wodach podziemnych, decyzyjny o stanie → równowagi węglanowej. Część rozpuszczonego w wodzie CO2 występuje w detergent miękki.
Słownik Dyskretyzacja Czasu:
Znaczenie Dyskretyzacja czasu Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR detergent miękki.
Słownik Depresja Jednostkowa Przyrostowa Sp:
Znaczenie jednostkowa przyrostowa sp Wzrost depresji na jednostkowy wzrost natężenia pompowania (wydatku Q) studni:sp = Δs/ΔQ Wymiar: [L-2T].Jednostki: h/m2 = mh/m3. → Depresja zwierciadła wody, → Depresja detergent miękki.
Słownik Dziennik Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Dokument zawierający wyniki badań i obserwacji prowadzonych przed rozpoczęciem pompowania (głębokość nawiercenia i stabilizacji zwierciadła wody, rodzaj i charakter poziomu wodonośnego detergent miękki.

Czym jest Detergent miękki znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: