Dopływ do kopalni co to jest
Co to jest Dopływ do kopalni. Wyjaśnienie ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalni Do Dopływ

Dopływ do kopalni
Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym rozróżnia się dopływ chwilowy, określony w momencie pomiaru, i dopływ średni, obliczany dla określonego przedziału czasu jako średnia arytmetyczna natężeń dopływu ważona czasem ich trwania. → Zawodnienie kopalni[MR].

Czym jest Dopływ do kopalni znaczenie w Słownik definicje D