Dopływ do kopalni co to jest
Co to jest Dopływ do kopalni. Wyjaśnienie ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalni Do Dopływ

Definicja DOPŁYW DO KOPALNI: Dopływ do kopalni
Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym rozróżnia się dopływ chwilowy, określony w momencie pomiaru, i dopływ średni, obliczany dla określonego przedziału czasu jako średnia arytmetyczna natężeń dopływu ważona czasem ich trwania. → Zawodnienie kopalni[MR].

Słownik Dwutlenek Węgla Zrównoważony; D.W. Bierny, Ditlenek Węgla Zrównoważony:
Znaczenie zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony Część rozpuszczonego w wodzie podziemnej gazowego (wolnego) dwutlenku węgla, warunkująca utrzymanie się wodorowęglanów w stanie rozpuszczonym dopływ do kopalni.
Słownik Dehydratacja; Odszczepienie Cząstek Wody:
Znaczenie odszczepienie cząstek wody Definicja szeroko służące w naukach przyrodniczych. W hydrogeologii:1. Mechanizm zachodzący między innymi w wodach podziemnych, opierający na odszczepieniu od jonów albo dopływ do kopalni.
Słownik Deficyt Tlenowy:
Znaczenie Różnica pomiędzy rzeczywistym stężeniem tlenu rozpuszczonego w wodzie a stężeniem w stanie nasycenia w występujących warunkach termodynamicznych (→ nasycenie tlenem). Definicja używane przy dopływ do kopalni.
Słownik Dyfuzja; Dyfuzja Molekularna:
Znaczenie molekularna Mechanizm wyrównywania się stężeń składników w mieszaninie gazów albo cieczy wskutek bezładnego ruchu cieplnego cząstek, spowodowany gradientem stężenia, temperatury, ciśnienia, sił pól dopływ do kopalni.
Słownik Daviesa Równanie:
Znaczenie Daviesa równanie Modyfikacja równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania → współczynnika aktywności γ jonów pierwiastków śladowych w roztworach o sile jonowej I < 0,5 dopływ do kopalni.

Czym jest Dopływ do kopalni znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: