Dren krasowy co to jest
Co to jest Dren krasowy. Wyjaśnienie krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowy Dren

Definicja DREN KRASOWY: Dren krasowy
Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu do kanału krasowego zasilającego → źródło. → Kanały krasowe.[AR].

Słownik Depresja Jednostkowa Przyrostowa Sp:
Znaczenie jednostkowa przyrostowa sp Wzrost depresji na jednostkowy wzrost natężenia pompowania (wydatku Q) studni:sp = Δs/ΔQ Wymiar: [L-2T].Jednostki: h/m2 = mh/m3. → Depresja zwierciadła wody, → Depresja dren krasowy.
Słownik Dekolmatacja (Przewodu Krasowego):
Znaczenie Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego w nim ciśnienia.[JD dren krasowy.
Słownik Dyskretyzacja Czasu:
Znaczenie Dyskretyzacja czasu Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR dren krasowy.
Słownik Dupuita Schemat (Warstwy Wodo Nośnej O Zwierciadle Swobodnym):
Znaczenie warstwy wodo nośnej o zwierciadle swobodnym) Schemat jednorodnej (k = const) warstwy wodonośnej o → zwierciadle swobodnym i płaskim, poziomym spągu. W modelu przyjmuje się poziomy układ linii prądu dren krasowy.
Słownik Deuter D:
Znaczenie Deuter D Stabilny izotop wodoru o liczbie masowej A = 2; stanowi średnio 0,0156% składu izotopowego wodoru, tymczasem 1H stanowi 99,9844%.[JD dren krasowy.

Czym jest Dren krasowy znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: