Dren krasowy co to jest
Co to jest Dren krasowy. Wyjaśnienie krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowy Dren

Definicja DREN KRASOWY: Dren krasowy
Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu do kanału krasowego zasilającego → źródło. → Kanały krasowe.[AR].

Słownik Dyspersja Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych; mechaniczna dyspersja znacznika albo substancji rozpuszczonej w wodzie dren krasowy.
Słownik Deficyt, Niedobór Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przyjmuje się umownie, iż deficyt wód podziemnych występuje, gdy zasoby dyspozycyjne (na przykład wyrażone modułem odpływu podziemnego) są znacząco mniejsze niż średnie ((na przykład dren krasowy.
Słownik Dyskretyzacja:
Znaczenie Zastąpienie obszaru ciągłego zbiorem podobszarów. W zagadnieniach hydrogeologicznych d. jest służąca do podziału obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe (przedmioty, → d. obszaru filtracji) i do dren krasowy.
Słownik Dwutlenek Węgla Ogólny; Ditlenek Węgla Ogólny:
Znaczenie ogólny; ditlenek węgla ogólny Suma → dwutlenku węgla wolnego i związanego w węglanach i wodorowęglanach występujących w wodzie (ryc. 22, 91).[AM]Ryc. 22. Ogólny model występowania dwutlenku węgla w dren krasowy.
Słownik Datowanie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolokwialny i niewiele ścisły termin dotyczący określania → czasu przebywania wody w systemie wodonośnym, czyli jej wieku. Rzeczywiste d.w.p. możliwe jest jedynie dzięki → trytu dren krasowy.

Czym jest Dren krasowy znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: