Dwutlenek węgla CO2 co to jest
Co to jest Dwutlenek węgla CO2; ditlenek węgla. Wyjaśnienie węgla Gaz dobrze rozpuszczalny w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Dwutlenek węgla CO2; ditlenek węgla

Definicja DWUTLENEK WĘGLA CO2; DITLENEK WĘGLA: Dwutlenek węgla CO2; ditlenek węgla
Gaz dobrze rozpuszczalny w wodach naturalnych, powszechnie występujący w wodach podziemnych, decyzyjny o stanie → równowagi węglanowej. Część rozpuszczonego w wodzie CO2 występuje w formie niespolaryzowanych cząsteczek, część reaguje z wodą i przechodzi w kwas węglowy, który może dysocjować na jony H+, jony wodorowęglanowe i jony węglanowe (w zdecydowanie mniejszej ilości). Występujący w wodach podziemnych CO2 może być pochodzenia atmosferycznego, glebowego, biologicznego, wulkanicznego, metamorficznego, geochemicznego, jak także antropogenicznego. → Dwutlenek węgla zrównoważony, → Dwutlenek węgla agresywny, → Szczawa.[AM].

Słownik Dokumentacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Zestaw dokumentów przedstawiających wyniki badań warunków hydrogeologicznych określonego obszaru dla ustalonych celów praktycznych (projektowanie ujęć wód podziemnych, inwestycji dwutlenek węgla co2; ditlenek węgla.
Słownik Drenaż Poprzez Kanalizację:
Znaczenie kanalizację Przechwytywanie poprzez sieć kanalizacyjną (w szczególności nieszczelną) (→ mechanizm kanalizacji) wód przesączających się poprzez strefę aeracji, a wód w strefie saturacji – w razie → dwutlenek węgla co2; ditlenek węgla.
Słownik Dekolmatacja (Przewodu Krasowego):
Znaczenie Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego w nim ciśnienia.[JD dwutlenek węgla co2; ditlenek węgla.
Słownik Dwutlenek Węgla Ogólny; Ditlenek Węgla Ogólny:
Znaczenie ogólny; ditlenek węgla ogólny Suma → dwutlenku węgla wolnego i związanego w węglanach i wodorowęglanach występujących w wodzie (ryc. 22, 91).[AM]Ryc. 22. Ogólny model występowania dwutlenku węgla w dwutlenek węgla co2; ditlenek węgla.
Słownik Dwutlenek Węgla Wolny; Ditlenek Węgla Swobodny, Dwutlenek Węgla Swobodny:
Znaczenie wolny; ditlenek węgla swobodny, dwutlenek węgla swobodny Rozpuszczony w wodzie → dwutlenek węgla. Część d.w.w. ma charakter biernego, zrównoważonego z wodorowęglanami. Pozostała część to → dwutlenek dwutlenek węgla co2; ditlenek węgla.

Czym jest Dwutlenek węgla CO2; ditlenek znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: