Dwutlenek węgla zrównoważony co to jest
Co to jest Dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony. Wyjaśnienie d.w.

Czy przydatne?

Co to jest Dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony

Definicja DWUTLENEK WĘGLA ZRÓWNOWAŻONY; D.W. BIERNY, DITLENEK WĘGLA ZRÓWNOWAŻONY: Dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony
Część rozpuszczonego w wodzie podziemnej gazowego (wolnego) dwutlenku węgla, warunkująca utrzymanie się wodorowęglanów w stanie rozpuszczonym, zdysocjowanym. → Dwutlenek węgla, → Dwutlenek węgla agresywny, → |Równowaga węglanowa.[AM].

Słownik Dyskretyzacja:
Znaczenie Zastąpienie obszaru ciągłego zbiorem podobszarów. W zagadnieniach hydrogeologicznych d. jest służąca do podziału obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe (przedmioty, → d. obszaru filtracji) i do dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony.
Słownik Dyspersja Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych; mechaniczna dyspersja znacznika albo substancji rozpuszczonej w wodzie dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony.
Słownik Dysocjacja Elektrolityczna:
Znaczenie elektrolityczna Mechanizm zachodzący powszechnie w roztworach wodnych, opierający na rozpadzie cząsteczek wody na jony OH- i H+ i rozpuszczanych w wodzie substancji na jony. Zachodzi wskutek dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony.
Słownik Deficyt Odpływu D:
Znaczenie Różnica pomiędzy średnią wieloletnią wysokością opadów atmosferycznych na jakimś obszarze a średnim wieloletnim odpływem z tego obszaru (Pazdro, Kozerski, 1990). Znajomość deficytu odpływu pozwala dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony.
Słownik Darcy'ego Prawo:
Znaczenie Liniowe doświadczalne prawo filtracji wyrażające proporcjonalność prędkości filtracji do spadku hydraulicznego. D.p. wyraża się wzorem:v = kI gdzie: v – szybkość filtracji [LT--1], k – współczynnik dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony.

Czym jest Dwutlenek węgla zrównoważony znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: